Vítkovice zachytily dopisy, které se jeví jako pokus o podvod na akcionáře

  • 21. ledna 2022,
  • 20:04,
  • PR

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. zachytilo dopisy, které jeví známky pokusu o podvod na akcionářích. Text dopisu je určen stávajícím akcionářům společnosti VÍTKOVICE, a.s. Ti mají aktuálně možnost zúčastnit se navýšením kapitálu VÍTKOVICE, a. s. a přednostně upsat nové akcie společnosti o nominální hodnotě 10 korun. Emisní kurz upisovaných akcií činí 10 korun za kus. Pisatel dopisu se snaží vyvolat dojem, že probíhá znehodnocení akciových podílů a že nelze s akciemi - ani původními ani novými - volně obchodovat. Za této situace nabízí akcionářům výkup jejich akcií za 45 korun za kus.

„Upozorňujeme akcionáře, že Vítkovice samy žádný výkup vlastních akcií neorganizují. Právě naopak budeme rádi, pokud stávající akcionáři upíší nové akcie a budou se podílet na stabilizaci a rozvoji firmy, což nám už mnozí deklarovali a k úpisu akcií se v těchto dnech, byť i s malými podíly, přihlásili,“ uvedl předseda představenstva VÍTKOVICE, a.s. Rodan Broskevič.

Představenstvo firmy zvažuje možné právní kroky včetně podání podnětu k prošetření věci Policii ČR. Dopis zasílaný akcionářům obsahuje řadu lživých tvrzení, mimo jiné, že relevantní cena jedné vítkovické akcie je zmíněných 45 korun za kus. Tržní hodnota je ale vyšší.

Současné navýšení kapitálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. je přednostně určeno všem akcionářům, včetně drobných vlastníků, všichni tedy mají stejná práva zachovat si svůj akciový podíl. Autor nebo autoři zasílaných dopisů patrně sledují spekulativní cíle.

Společnost VÍTKOVICE, a.s. se od těchto praktik distancuje a doporučuje akcionářům rozvahu a ověřování informací, aby se rozhodovali na základě relevantních údajů.

Drobných akcionářů má společnost VÍTKOVICE a. s. stále okolo 2,5 tisíce. Mnozí z nich drží akcie už od dob kupónové privatizace. Navýšení kapitálu bylo schváleno valnou hromadou tak, jak sami menšinoví akcionáři požadovali – tedy s právem přednostního úpisu nových akcií v počtu jeden kus nové akcie na jeden kus akcie původní.Květuše Hozová, Ostrava
Ostrava
od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc

Detail

Květuše Hozová, Ostrava
Ostrava
od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc

Detail

Radim - zem. s.r.o. - pracoviště
Milotice nad Opavou
od 140 do 150 Kč/hod.

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků