SmVaK Ostrava a Trianon: spolupráce úspěšně pokračuje

  • 18. května 2022,
  • 17:03,
  • PR

Spolupráce mezi českotěšínským spolkem Trianon, který se zaměřuje na zaměstnávání lidí se zdravotním omezením a společností SmVaK Ostrava úspěšně pokračuje.

Organizaci v uplynulých letech předány k separaci a recyklaci nepotřebná a vyřazená zařízení z Úpravny vody Nová Ves, kde probíhala modernizace strojně-technologického zařízení a automatizovaného systému řízení, a vyřazené a nefunkční elektro zařízení z nevyužívané čerpací stanice ve Fulneku – Stachovicích, která byla zdemolováno. Nyní Trianon získal třicet let staré nefunkční elektromotory, které se používaly na ovládání šoupátek umístěných na odtoku z reakčních nádrží Úpravny vody Podhradí. „Během výměny potrubí DN 1000 byly původní elektromotory nahrazeny novými armaturami s elektro pohony. Celkem jsme vyřadili a poskytli Trianonu k separaci a recyklaci sedm elektropohonů o celkové hmotnosti 620 kilogramů,“ říká vedoucí Úpravny vody Podhradí Marek Bereiter. Menší elektropohony vážily 60 kilogramů, čtyři větší více než 100 kilogramů.

Trianon se dlouhodobě zabývá separací elektrozařízení, z nichž získává materiály, které se dají dále využít (měď a další typy kovů), u dále nevyužitelných částí zajišťuje jejich následnou ekologickou likvidaci. „Spolupráce se spolkem TRIANON probíhá řadu let. Vážíme si toho, co organizace v oblasti sociálního podnikání v regionu dokázala, a jsme rádi, že můžeme jako odpovědná společnost, které záleží na regionu, v němž působí, tyto aktivity díky vzájemné spolupráci dále rozvíjet,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Při výměně technologických celků při modernizaci úpraven vod nebo čistíren odpadních vod vzniká elektroodpad, jako jsou například rozvodné skříně obsahující jističe, stykače, relé, napěťové a proudové ochrany, svorkovnice, vodiče, kovovou konstrukci a kryty, elektromotory různého výkonu a drobný nespecifikovaný elektroodpad. V souladu s platnou legislativou by musela společnost SmVaK Ostrava zajistit jejich likvidaci. Díky kooperaci obou subjektů nacházejí po separaci a recyklaci materiály další využití. Jde o ukázku cirkulární ekonomiky při spolupráci privátního a neziskového sektoru v praxi.BAUMASCHINEN s.r.o.- pracoviště Frenštát p/R.
Frenštát pod Radhoštěm
od 49 000 do 49 000 Kč/měsíc

Detail

RenoFarma Beskyd, a.s. - pracoviště Skalice
Frýdek-Místek
od 130 Kč/hod.

Detail

Josef Fusek, Kunčice
Ostrava
od 17 500 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků