Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Jeseníkách byl zahájen projekt obnovy původních rostlin

  • Bruntál,

Ochranáři v Jeseníkách bojují s borůvčím a divokou zvěří. Zahájili proto ambiciozní projekt obnovy květnatých luk a původních stromů v nejvyšších partiích chráněné krajinné oblasti s názvem „Praděd“. Potrvá 7 let a vyžádá si více než 22 milionů korun.

Borůvčí, které ohrožuje původní chráněné rostliny a zvěř, která okusuje květnaté stromy. Hlavním cílem projektu Praděd je tomu zabránit.

Jindřich Chlápek, zástupce vedoucího Správy CHKO Jeseníky: „Projekt komplexně řeší dlouhodobé problémy ochrany přírody v těch nejcennějších částech Jeseníků. Jednak komunikace s veřejností, která byla trochu nedostatečná, jednak rozšiřování borůvky, která nám vytěsňuje zvláště chráněné druhy rostlin v těch horských trávnících a vracení některých dřevin do lesních ekosystémů, které jsou trvale okusovány a likvidovány zvěří, zejména jeřáby.“

Michael Štěpánek, Stráž přírody, terénní pracovník: „Právě stojíme na ploše, kde se vyřezává borůvka, tady je vidět jak borůvka zarůstá terén, rozšiřuje se do okolních trávníků a s absencí pastvy hrozí, že by všechny ty trávníky zarostla.“

Porosty borůvčí se v této vrcholové části hor za posledních 30 let rozrostly o více než 170 procent a utlumily původní vzácné druhy rostlin. Proto je v několika lokalitách čeká vysekávání.

Michael Štěpánek, Stráž přírody, terénní pracovník: „Očekáváme od toho, že během let, jak se bude borůvka neustálým sečením oslabovat, takže trávník začne prorůstat do té borůvky. Tím se v podstatě má zvýšit ta květnatost těch horských luk.“

Současně se ochranáři věnují obnově porostů stromů a zejména doplnění jejich druhové skladby.

Michael Štěpánek, Stráž přírody, terénní pracovník: Další součástí projektu Praděd je výstavba oplocenek, které mají chránit dosazované jeřáby před okusem zvěří. Jeřábů je tady v tom nejvyšším pásmu lesa míň než by mělo být takže se tady uměle dosazuje. Jeřáby jsou tady přirozený druh stromoví.

Celý projekt je komplexní a neznamená jen aktivní zásah do ekosystému.

Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí: Co bych chtěl zdůraznit je to, že kromě těch aktivních zásahů, tak ten projekt ještě řeší monitoring, čili sběr dat, tak aby se mohly formulovat další plány péče, to znamená plány pro to jak tady chránit přírodu a je tam i výzkum také určitá část.

Současně ochranáři prověřují ve vybraných lokalitách také návrat k původní formě spásání porostů. Pastevectví, které zde před více než 60.lety zaniklo totiž přirozeně regulovalo také šíření porostů, které zdejší vegetaci tlumily.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy