Příměstské části Frýdku-Místku se dočkají kanalizace. Jejich realizace právě začíná

Na jaře tohoto roku se začne s budováním kanalizace v Chlebovicích, Skalici, Zelinkovicích a Lysůvkách. Smlouvy o dílo, které uzavřelo město se zhotoviteli prací, nabyly účinnosti ještě před koncem roku. V tuto chvíli probíhají přípravné práce nutné pro provedení díla.

“Zhotovitel už začal pořizovat tzv. pasportizaci soukromých a veřejných komunikací, rodinných domů, studní i oplocení apod. To znamená, že se v dotčených lokalitách budou pohybovat pracovníci stavebních firem, kteří budou pořizovat fotodokumentaci nemovitostí, aby bylo jasné, v jakém stavu byly například chodníky, vozovky nebo oplocení v místě přípojek před zahájením prací. Jakékoliv poškození výstavbou totiž musí být dáno do původního stavu,“ vysvětlil primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

V rámci příprav zhotovitel zpracuje také časový harmonogram postupu prací, navrhne koncepci zajištění zachování dopravní obslužnosti po dobu provádění stavby a případně navrhne objízdné trasy. O všem budou občané, kterých se to bude dotýkat, informováni.

“Občané vlastnící studně musí počítat s tím, že i ty budou zdokumentovány, aby byla zaměřena jejich hladina a u studen s pitnou vodou budou provedeny i odběry a hygienické rozbory,” doplnil primátor.

V Chlebovicích přes devět kilometrů potrubí umožní vznik 251 domovních kanalizačních přípojek, v rozlehlé Skalici v zemi skončí okolo dvaceti kilometrů potrubí pro 435 přípojek a v Zelinkovicích a Lysůvkách 45 kusů zajistí dvoukilometrová trasa. Všude se předpokládá zahájení stavebních prací v dubnu tohoto roku, v Zelinkovicích a Lysůvkách by mělo být hotovo do 8 měsíců, v Chlebovicích do 17 měsíců a ve Skalici pak do 20 měsíců od převzetí staveniště. Kanalizace v okrajových částech si z rozpočtu města vyžádá skoro čtvrt miliardy korun. Akce však bude spolufinancována z dotace ze Státního fondu životního prostředí, takže část prostředků se městu vrátí. 
Jiří Vodička a Camerata Janáček / koncert

03.03. 19:00
Frýdek-Místek, Národní dům, Frýdek - Místek

V síti / projekce filmu a diskuze s protagonistkou Terezou Těžkou

09.03. 19:00
Frýdek-Místek, Kino Vlast, Frýdek - Místek

Trio DuBois / Koncerty

17.03. 19:00
Frýdek-Místek, Historický sál ZUŠ, Frýdek - Místek

Auto-motoEvri, s.r.o., pracoviště
Třinec
od 17 000 do 25 000 Kč/měsíc

Detail

Ladislav Vojkovský - Gastroservis, pracoviště Nošovice
Nošovice
od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc

Detail

Lucie Latochová - pracoviště
Mosty u Jablunkova
od 14 600 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků