Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Frýdek-Místek rozšiřuje luční porosty, prospívají totiž přírodě

Ve Frýdku-Místku přibývá lokalit, na kterých se sníží počet sečí trávy. Město tím vytváří malé louky s lučními porosty, které prospívají přírodě. Zároveň je třeba kvůli nedávným klimatickým podmínkám počítat s menším zpožděním, které mají technické služby v souvislosti s kosením trávy.

V poslední době tráva stále roste extrémní rychlostí. Letos se ve Frýdku-Místku rozhodli podpořit rozvoj lučních porostů. Některé lokality se tak vůbec nesečou a počet sečí se na nich sníží.

Anketa: 1.) "Mohlo by to být častěji, protože oni sečou, až je to narostené hodně velké." -Co říkáte na to, že město vytipovalo některé lokality, které nebude séct, protože to prospívá přírodě?- "To je taky pravda, kdysi byla tráva po pás a bylo to pěkné, že?" 2.) "Jsem říkala, že už je to vysoké, ale zrovna říkali, že to se musí vysemenit, že ta druhá tráva je největší, tak bohužel, musíme počkat, až to posečou." 3.) "Určitě bych, kde to je možné tu trávu nesekl."
Jaromír Kohut, ředitel TS F-M: "Některé plochy, část z parku Smetany, případně sídliště K Hájku nebo plocha nad Arboretem namátkou, tak tam byly ty seče sníženy pouze na dvě s cílem vzniku květnatých luk, které jsou dneska takový módní trend."

Neposečené plochy jsou ekologicky přínosné. Nabídnou potravu motýlům, včelám a poskytnou úkryt drobným živočichům a broukům.

Jaromír Kohut, ředitel TS F-M: "V očích občanů to budí tak trošku zmatek, protože nám tady občas volají. Teď je to ještě navíc umocněno tím, že máme v rámci té první seče nějaký tří, čtyřdenní skluz díky počátku, kdy ty klimatické podmínky byly hodně nevyhovující a několik dní jsme do terénu nemohli vyjet, takže teď volají, proč tato plocha je pokosená, proč tato není pokosená."

Luční porosty jsou například na ulici Horní, za garážemi na ulici Na Kopci, v parku Sady Svobody, v dubovém háji za Frýdou, v alejích na ulici Lysohorského, na ulici 28. října, Janáčkova nebo v parku Sady Bedřicha Smetany. Kompletní přehled je na webu města.

Jaromír Kohut, ředitel TS F-M: "Parterové plochy, které v minulosti jsme sekali zhruba na 21,5 hektarech, tak doznaly některé změny. Byly vyčleněny některé plochy, to jsou především parky, kde se dneska pouze mulčuje, to znamená ta četnost je tam 8 za rok s tím, že je to beze sběru."

Technické služby se navíc snaží koordinovat sečení trávy s blokovým čištěním.

Jaromír Kohut, ředitel TS F-M: "Bezprostřední plochy zelené, které navazují na parkoviště nebo na ty komunikace, tak se snažíme taky den předem posekat, aby se to následně v rámci blokového čištění mohlo uklidit, takže i z toho pohledu občané někdy volají, proč zrovna tato plocha a když tam máte ještě takto přerostlou trávu."

Všechny plochy nicméně podléhají obecně závazné vyhlášce, podle které musí město povést seč dvakrát ročně. U některých ploch to ale město provádí vícekrát.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy