Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ve Frýdku-Místku se připravuje revitalizace vnitrobloku pod farností Místek

Frýdek-Místek připravuje spolu s farností Místek přeměnu dvoru mezi Antonínovým náměstím a Poliklinikou. Farnost chce na své části postavit nový společenský sál a město chce prostor zase upravit do nové podoby s místem vhodným pro relaxaci. Místo už po první úpravě prohlédlo.

Ve Frýdku-Místku už se dá z Antonínova náměstí projít zkratkou k Poliklinice. Město totiž řeší úpravu celého vnitrobloku pod farností Místek, který by se v budoucnu měl proměnit na klidovou zónu. V minulosti tady byl vodní mlýn s náhonem.

Jiří Kajzar (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Vodní mlýn byl zrušen, bohužel, jako technická památka v roce 1974 a celkově tady ten vnitroblok chátral. Bylo to zarostlé, byly tady nějaké nálety dřevin. A vidíte tady ten plot, který tady je ještě takový pozůstatek nějakého řešení, které se nám nelíbilo. A chceme celkově tu plochu revitalizovat. To znamená, dát tady nové povrchy, dát tady novou zeleň. A tak dále. V první etapě jsme nechali tento pozemek upravit. Tak, aby se tady dalo chodit."

Tomu předcházelo jednání s farností o výměně pozemků.

Radovan Hořínek (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Správa obecního majetku směnila pozemky s farností. A to tak, aby ten koridor byl skutečně co možná nejlépe přístupný. A aby to byla i jakási klidová zóna, či určité zátiší. Kdy na té podobě se samozřejmě musí spolupracovat i s farností. A za tímto účelem jsme uzavřeli smlouvu, kde jsme se s farností dohodli, kdo provede zadávací řízení, kdo provede ty samotné práce, jak se budou hradit náklady na úpravu celého toho prostoru. Takže konstatuji, že to byla přínosná práce i s tím, že se ukázalo, že město a farnost mohou spolupracovat a dosáhnout cíle. A každý se může podílet svým dílem, takže vítám tu spolupráci s farností."

Farnost chce na svém pozemku vybudovat nový společenský sál. Práce by měly začít příští rok. V návaznosti na to, pak město začne s další proměnou lokality.

Jiří Kajzar (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Záměrem je propojit Antonínovo náměstí a ulici 8. pěšího pluku. S tím, že dojde k tomu, že tady bude taková zkratka. A navíc to bude pěkné prostředí a bude tady i možnost nějaké menší relaxace. Máme zpracované vizualizace. S hlavní architektkou jsme tady celou tu akci připravili do projektu, který očekávám, že budou realizovat Technické služby. A je to zase takový příspěvek ke zkulturnění a revitalizaci veřejného prostranství. A aby to nějakým způsobem nebylo jen na parkování. S tím tady nepočítáme, ale počítáme s tím, že tady bude nový plot, bude tady upraveno celé toto prostranství."

Proměna vnitrobloku by mohla být hotová do konce příštího roku.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy