Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Obyvatelé Českého Těšína rozhodnou o podobě Hlavní třídy v dotazníkovém šetření

Hlavní třídu v Českém Těšíně čekají změny k lepšímu. O tom, jak bude v blízké budoucnosti vypadat, rozhodnou i sami občané.

Vedení Českého Těšína připravuje společně s odborníky a památkáři modernizaci Hlavní třídy. O její podobě ale rozhodnou i sami občané, jejichž názor a pocit je pro tento velký projekt důležitý.

Gabriela Hřebačková, starostka Českého Těšína: " Je to velká výzva, ale chceme jít tím směrem, co probíhá v celé řadě měst, že chceme před tak významnou a nákladnou investicí oslovit občany, nejen kteří bydlí na ulici Hlavní, ale z celého území, aby řekli svůj postřeh k ulici Hlavní.”

Lidé mohou vyjádřit svůj názor týkající se zeleně, laviček, dopravní situace, odpočinkových zón a podobně a to prostřednictvím dotazníků, veřejných debat s architekty, experty na dopravu či historiky nebo pocitové mapy.

Michal Sobek, marketingový ředitel BeePartners: "My chodíme po ulicích, sbíráme dotazníky, ptáme se i cíleně lidí a máme pocitovou mapu, do které lidé mohou zaznačit konkrétní místa, co chtějí na Hlavní změnit."

Gabriela Hřebačková, starostka Českého Těšína: "Výstupy budou vyhodnoceny profesionály a tyto postřehy budou zakomponovány do připraveného projektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně velmi nákladnou investici, tím krokem města bude hledat dotační titul."

S projektem se veřejnost může seznámit na webu www.menimehlavni.cz. Tam je také k dispozici online dotazník.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy