Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Havířově změnili lhůtu pro pronájem místa na hřbitovech

  • Havířov,

Radní změnili lhůtu pro pronájem hrobového místa na hřbitovech. Lidé už nemohou platit poplatek jednou ročně, ale musí si předplatit minimálně pět let. Některé rodiny tvrdí, že pro seniory to může být finančně náročné.

Pronájem hrobových míst musí být uzavřen smluvně. Lidé pak platí poplatek za pronájem. Rodinný hrob v Havířově má i pan Marcel Gajdáček. Nesouhlasí s tím, že už nelze platit jen za jeden rok.

Marcel Gajdáček, nájemce hrobového místa: “V letošním roce se stalo to, že jsme se zase rozhodli na základě předvolání, které chodí každý rok do schránky, zaplatit za náš rodinný hrob. Každým rokem se střídáme, že někdo z rodiny platí každý rok jeden ten poplatek. Letos to vyšlo na nejstaršího člena naší rodiny, tetu a ta byla nemile překvapená, když došla na pohřební službu na Technické služby, kde se platí tento poplatek, že poplatek již nešlo zaplatit na jeden rok a byl požadován automaticky na pět let, protože se tak prý rozhodla rada města. To znamená, že pro spoustu starších lidí to bude velký problém, kdy ten člověk z menšího důchodu nebude schopen najednou takto obrovskou částku zaplatit. V našem případě to dělá ze tří stovek na 1500 korun.”

Nastavené podmínky jsou prý srovnatelné s okolními obcemi a městy.

Iveta Grzonková, vedoucí odboru komunálních služeb: “Při novele zákona o pohřebnictví byla daná lhůta do tří let aktualizovat platné řády veřejných pohřebišť. Tato situace nastala i v Havířově, kdy jsme v loňském roce v září schválili nový řád veřejného pohřebiště, schválila ho Rada města Havířova a odsouhlasil krajský úřad MSK. Pronájem je momentálně možný na nejkratší minimální dobu pěti let. Nové smlouvy se uzavírají na deset let, ale při prodloužení je to pětiletá lhůta a maximální doba je 30 let na Šumbarku a 22 let na ostatních pohřebištích. Samozřejmě jsme to zvažovali, ty lhůty jsou různé, nicméně si myslíme, že ta částka není tak velká, aby jí nebylo možné tu pětiletou lhůtu zaplatit.”

Rodina upozornila také na to, že ani ve výzvě k prodloužení nájmu, ani na webových stránkách pohřební služby tato změna není uvedena. Město přislíbilo nápravu.

Marie Zárubová, vedoucí pohřební služby: “Nájemci hrobových míst, návštěvníci hřbitova mají k dispozici na všech hřbitovech, které spravuje Statutární město Havířov hřbitovní řád, kde je to v tom řádě uvedeno. Tyto podmínky jsou uvedeny i na úřední desce města Havířova.”

Město přislíbilo, že informaci o změně zapracuje i na webové stránky pohřební služby.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy