Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Karvinská hornická nemocnice je první v ČR, která staví nový pavilon modulárním systémem

  • Karviná,

Karvinská hornická nemocnice finišuje se stavbou nového pavilonu. V něm najdou pacienti několik ambulancí a také lůžkové ortopedické oddělení. Celá přistavěná budova je řešena modulárním systémem, nový pavilon tedy bude poskládán z jednotlivých kontejnerů.

V blízkosti budovy Karvinské hornické nemocnice roste jedna nová třípodlažní budova. Spojena bude v přízemí a ve druhém patře se současnou budovou nemocnice. V současné době se za pomocí speciálního jeřábu, který unese až pět set tun nákladu dokončuje druhá část výstavby.

Petr Chval, vedoucí investic a správy dodavatelské firmy: "On teď samozřejmě nosí míň, ty naše moduly mají kolem 10-12 tun. Ten, který teď visí, má asi 7,5-8 tun. Máme připravené základy, máme je srovnané a klademe první nadzemní podlaží té stavby, to jedno patro se smontuje za dva dny."

Na každém patře je usazeno 24 modulů. Přibyly i spojovací krčky.

Petr Chval, vedoucí investic a správy dodavatelské firmy: "Jeden je tady z kraje a druhý je v prostředku, ve třetím patře, tam budeme dávat konstrukci a bude propojena ta naše budova se stávajícím objektem."
Tomáš Canibal, ředitel KHN: "Kontejnery by měly být namontované za 9 dní. Firma si převzala spodní část stavby, což byly betonové základy, které musely splňovat nejnáročnější kritéria co se týče nivelety. Tam se se netoreloval velký rozdíl výškový, protože by to nesedělo."

Druhé podlaží bude navazovat na operační sál číslo 3, po operacích tak pacienti budou přímo převáženi na nové oddělení.

Tomáš Canibal, ředitel KHN: "Na třetím podlaží budou rozšířena lůžka ortopedická, bude tam nová JIP, budou tam spojovací lůžka, ve 2. nadzemním podlaží budou lůžka následná ošetřovatelská péče, tzv. sociálně ošetřovatelská lůžka a v přízemí budou ambulance otropedické, spondylochirurgické a anestezilogicko-resuscitační."

Rozšířit nemocnici o další pavilon se vedení nemocnice rozhodlo z několika důvodů.

Tomáš Canibal, ředitel KHN: "Máme dostatečný tým lékařů na to, abychom zvládli větší operativu, máme dostatečné kapacity operačních sálů, ale neměli jsme dostatečné kapacity lůžkové. Jednak lůžek JIP, tak standardních lůžek. To byl hlavní motiv. Chtěli jsme se také rozšířit v oblasti následné péče, myslíme si, že je to oblast, která není dostatečně dimenzovaná v počtu lůžek v tomto regionu a jak nám stárne populace, bude potřeba těch lůžek více a více. Chtěli jsme to pojmout profesionálněji. Máme tady neurologii, rehabilitaci, máme logopedy, takže chceme tuto péči zajistit pro pacienty v rámci sociálních hospitalizací."

Karvinská hornická nemocnice je první nemocnice v ČR, která se rozhodla postavit novou budovu modulárním systémem. Hlavním důvodem byl čas.

Tomáš Canibal, ředitel KHN: "Jsme tady tři hodiny a máme čtvrtinu patra. Druhá výhoda stavby je čistota prostředí, nepráší se, samozřejmě, když se dělaly základy, ty sebou nesly prašnost a hlučnost, ale za devět dní bude stát budova, pak se udělá fasáda a uvnitř se napojí jednotlivé kabeláže, medicinální plyny a podobně."

Stavba by měla být předána na konci listopadu. Následovat vybavení pokojů nábytkem, který se už vyrábí, nejpozději od prvního ledna příštího roku bude budova fungovat pro pacienty.


Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků