Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Sílu ledové plochy by lidé neměli přeceňovat, zvláště pak při oblevě

  • Karviná,

Venkovní teploty se už několik dní drží pod nulou a zamrzlé vodní plochy lákají k bruslení a jiným zábavám. I tak by měli být lidé obezřetní a sílu ledu by neměli předceňovat, zvláště, když začnou teploty znovu stoupat. Počasí nyní využívají i hasiči, kteří cvičí záchranu člověka probořeného v ledu.

Karvinští hasiči využili déle trvajících nízkých venkovních teplot a zorganizovali cvičení záchrany osoby, která se na ledě propadla do vody. Práce a záchrana na zamrzlých vodních plochách je velmi specifickou činností, která klade vysoké nároky na celkovou připravenost hasiče.

Petr Konopka velitel čety HZS MSK ÚO Karviná: "Během celého zásahu se dá předpokládat nenadále proboření všech a všeho, co se vyskytuje na ledové ploše. Je nezbytné vytvořit spolehlivé jištění všech hasičů, kteří se podílejí na záchraně přímo na ledové ploše. Je důležité jistit i užívané prostředky, jako jsou nosítka, nafukovací sáně RS-5 nebo páteřová deska. Při záchraně osob probořených do ledu je zásadní rychlost, efektivita a hlavně bezpečnost provedení zásahu,. tyto požadavky lze zajistit pouze pokud hasiči absolvují pravidelnou odbornou přípravu zaměřenou na tuto problematiku včetně praktického výcviku."

Hasiči disponují k záchraně i nafukovací lavicí.

Petr Konopka velitel čety HZS MSK ÚO Karviná: "Je výborná v tom, že se dá používat na vodní plochy a dají se překonat překážky vodní i pro veřejnost, nasazuje se při povodních, ale ina ploše, která je zamrzlá."

Výhodou nafukovací lavice je, že nejde k proboření zasahujících nebo zachraňovaných osob. Dá se také použít pro větší vzdálenost k místu zásahu více lavic najednou.

Petr Konopka velitel čety HZS MSK ÚO Karviná: "Naše výjezdové jednotky disponují více lávkami, takže se dá udělat vícemetrový přechod, lavice se pospojují."


Největším rizikovým faktorem při této události je podchlazení. Hasiči jsou připraveni zajistit ihned tepelný komfort v přistavěném kontejneru. Zdravotní stav může být po vytažení různý, záleží na době, kdy člověk zůstává v ledové vodě.

Lukáš Roško, lékař oddělení ARO NsP Karviná-Ráj: "Strašně rychle ztrácí teplo a hrozí selhání základních životních funkcí. Pokud je z té vody vytažený, záleží, jestli je ještě při vědomí, jestli dýchá a má funkční oběh, pokud ne, musíme ho začít ihned resuscitovat, pokud je při vědomí, tak co nejrychleji zabránit dalším ztrátám tělesné teploty, případně zvýšit ji do pásma 31-32 stupňů a hlavně s ním co nejméně manipulovat, protože se dostává ta studená krev do periferie. To může způsobit, že se studená krev dostane k srdci a způsobí srdeční zástavu. My máme různé postupy, jak toho člověka dokážeme zahřát tady na oddělení. Jsou to postupy pomocí banketrolu, speciálních fukarů, ohřátých infuzí , ty postupy jsou různé."

Jako bezpečná síla ledu pro vstup na ledovou plochu se všeobecně uvádí 12 až 20 cm. Nedoporučuje se shromažďování více osob na jednom místě. Děti by se na led neměly vydávat bez dozoru. Toto platí i pro dospělé bruslaře. I ti by se neměli vydávat bruslit o samotě, například kvůli pomoci v případě zranění či jiných komplikací.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy