Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Karviné se prvňáčci setkají v novém školním roce i s pomůckami Montessori pedagogiky

  • Karviná,

Základní a Mateřská škola Prameny v Karviné se v tomto školním roce zařadila mezi školská zařízení v republice nabízející rodičům vzdělávání dětí v předškolním věku prostřednictvím Montessori pedagogiky. Od příštího školního roku se tato výuka rozšíří i do první třídy.

Třída s Montessori prvky se odlišuje od ostatních běžných tříd mateřských škol svým vybavením, místo hraček mají děti k dispozici vzdělávací pomůcky, rozvíjející jejich kreativitu, šikovnost a soběstačnost. Děti pracují individuálně nebo v kolektivu na různá témata, aktuálně jsou jejich aktivity plné Mikuláše, čerta a Anděla.

Martina Zahatlanová, zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání: "Jsou to různá sčítání, odčítání, formou her, děti stříhají čísla i písmena, přiřazují ke slovům, mají různé mozaiky a vybarování. "

Pomůcky a materiál k výrobě pomůcek se pro potřeby dětí v Monetessori třídě neustále doplňuje a rozšiřuje.

Dagmar Czinege, ředitelka ZŠ a MŠ Prameny: “Ve třídě, kde používáme prvky Montessori pedagogiky, jsme dostali zásluhou Magistrátu města Karviné a Odboru školství a rozvoje finanční příspěvek na nové pomůcky, které mají velký úspěch."

A nejen to, vedení školy plánuje prvky Montessori rozšířit i do první třídy.

Lucie Bugla, učitelka: "V novém školním roce otevíráme dvě první třídy, jedna bude s prvky Montessori pedagogiky. Děti povedeme k větší samostatnosti, budou pracovat na koberečku, s pomůckami."

Prozatím se s některými pomůckami seznámily děti, které již školu navštěvují.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávyASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace - pracoviště Havířov
Havířov
od 31 290 do 36 130 Kč/měsíc

Detail

Veloxses BUILD s.r.o. - Havířov
Havířov
od 16 200 Kč/měsíc

Detail

Mgr. Radka Ševčíková - pracoviště
Karviná
od 20 000 Kč/měsíc

Detail