Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Karviné pracují na plánu udržitelné dopravy, dělal se i dopravní průzkum

  • Karviná,

V Karviné v současné době zpracovávají plán udržitelné mobility. Zahrnuje šetření dopravní situace ve městě, sčítání pěších, cyklistů i cestujících v městské hromadné dopravě nebo intenzitu průjezdů automobilů městem. Cílem je vypracovat model a návrhy k optimalizaci dopravy ve městě v dalších letech.

Strategický dokument věnující se dopravě a udržitelné mobilitě v Karviné, na kterém se právě pracuje, je složen ze tří částí a zahrnuje i průzkum obyvatel města. V budoucnu by jeho kompletní podoba měla pomoci s realizací nových projektů, které by měli optimalizovat stav dopravy v Karviné.

Lukáš Raszyk, náměstek primátora: "Tuhle strategii potřebujeme při žádostech p různé dotace, ale také nám to pomůže v tom, ať víme, co se ve městě děje v rámci dopravy a když plánujeme nějaké investice, tak nám to pomůže v tom rozhodování, kde a jak ho provést.” 
Gabriela Monczková,vedoucí oddělení strategií a plánování Odboru školství a rozvoje MMK: "Plán udržitelné mobility zpracováváme s firmou z Brna, s Centrem dopravního výzkumu, která je dceřinou společností Ministerstva dopravy ČR, tento plán zpracováváme rok a půl, finální verze bude známá na konci roku v prosinci."


Plán se zpracovává ve 3 fázích: analytické, návrhové, akčním plánu. V analytické fázi se odborníci zabývají šetřením a zjištěním co nejpřesnějších informací a dat o současném stavu dopravy na celém území, a to jak statické - týkající se obsazenosti parkovišť, pěší, cyklistické tak automobilové. Součástí byl obsáhlý dopravní průzkum.

Lukáš Raszyk, náměstek primátora: “Je to základní podklad k tomu, abychom tuto strategii mohli zpracovat. Dá nám to data k tomu, abychom řekli, co se děje a co na základě těch výsledků můžeme dělat proto, aby veškerá doprava ve městě byla lepší.”

Analytická část, která je již zpracována, byla koncem ledna projednávána online i s veřejností. Obsahovala i provedený v náhodně 600 stech vybraných domácnostech průzkum s respondenty.

Gabriela Monczková,vedoucí oddělení strategií a plánování Odboru školství a rozvoje MMK: "Jak nejčastěji cestují, jestli veřejnou dopravou, individuální, za jakým účelem, do práce, do škol, do zaměstnání, do obchodů a za zábavou. Provedla kamerové sčítání vozidel, prověřila, kolik činí individuální doprava osobními vozidly, ale i lehkými a těžkými nákladními vozidly v centru města a na výpadovkách. Oni prověřovali například i veřejnou dopravu, kolik máme spojů, linek, počty cestujících za posledních několik let."

Nyní se budou na základě dat mapovat nejproblémovější oblasti, které je třeba řešit. Lidé mohli své poznatky zaznamenávat i do pocitové mapy.

Gabriela Monczková,vedoucí oddělení strategií a plánování Odboru školství a rozvoje MMK: "Nejvíc dotazů lidé sdělovali v rámci návštěv domácností, kde bylo osloveno více než 1100 respondentů a zároveň mohli občané vyplňovat i online mapu umístěnou v RKK, kde nejčastěji zaškrtávali, že pociťují problémy a rezervy v oblasti parkování na sídlištích, v cyklodopravě, v cyklotrasách a cyklostezkách, navrhovali kde a jaké cyklotrasy by bylo vhodné navrhnout, dávali připomínky i na úpravu veřejných prostranství. Pokud občané chtějí nějaké své návrhy ještě sdělit, napsat či zaslat, můžou tak učinit stále. Sběr podnětů bude probíhat v následujících týdnech a měsících. Je možné kontaktovat pracovníky dopravního výzkumu nebo pracovníky odboru školství a rozvoje, kteří mají tento projekt na starosti.” 

V další fázi bude firma do dokumentu zapracovávat další výhled a vize z hlediska udržitelné mobility.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávyOPTIMIA facility s.r.o. - železnice Dolní Lutyně
Dolní Lutyně
od 4 325 do 8 650 Kč/měsíc

Detail

OPTIMIA facility s.r.o. - železnice Petrovice u Karviné
Petrovice u Karviné
od 4 325 do 8 650 Kč/měsíc

Detail

KMB Malíři, s.r.o., Karviná, Ostrava
Karviná
od 125 do 165 Kč/hod.

Detail