Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Karviné probíhá úprava Rájecké remízy. Poldr je vyčištěn, hráz bude navýšena

  • Karviná,

V Karviné v těchto dnech probíhá úprava Rájecké remízy. Hlavním důvodem je zvýšení retenční funkce stávající nádrže a zvýšení protipovodňové ochrany níže položeného území.

V Karviné probíhá v současné době navýšení hráze v Rájecké remíze a také úprava jejího okolí. Výhodou navrhovaného řešení je zadržení povodňové přívalové vlny 100 leté vody.

Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového MMK: "Cílem těchto prací je vyčištění poldru. Tento poldr byl plný sedimentu a náletové zeleně, proto dochází k jeho prohloubení."

Polder byl sice prohlouben, ale záměrem města je nechat ho v přírodním stavu tak, aby tady mohli žít obojživelníci a další drobní živočichové.

Stávající regulační a odtokový objekt je tvořen z monolitického betonu. A protože došlo k navýšení celé hráze, musel být odstraněn původní chodník.

Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového MMK: "Na místě původního chodníku vznikne nový, který bude mít betonové obrubníky a zábradlí, které bude z oceli s pozinkovaným nátěrem.”
Marek Mikula, pracovník stavby: "Momentálně sypeme podkladní vrstvy pro chodník, podkladní kámen a na něj potom přijde asfalt."

Jako vhodný materiál pro hutnění hrází byly vybrány zeminy hlinitopísčité. Nová konstrukce chodníku v koruně hráze bude připravena na pojezd vozidel do 12 tun.

Součástí celého procesu bylo také nutné vykácení náletové zeleně, náhradní výsadba je zajištěna.

Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového MMK: "Bude vysazeno dvacet jasanů zelenolistých. Celá hráz bude navýšena tak, aby zachytila stoletou vodu a tím pádem nedocházelo k zatápění oblastí ve směru toku rájeckého potoka, hráz je navýšena, je zpevněna velkými kameny a zasypána zeminou. Podél toku hráze dochází v Rájecké remíze také k úpravě chodníků, ty jsou také navýšeny."

Chodníky budou vhodné i pro projížďky na kolech i bruslích, budou mít nové veřejné osvětlení. V závěru celé akce budou provedeny i terénní úpravy.

Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového MMK: "Celá akce je spolufinancována z Operačního programu životního prostředí a bude ukončena začátkem prázdnin tohoto roku."
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávyOPTIMIA facility s.r.o. žel. stanice Havířov, Horní Suchá, Závada
Havířov
od 4 325 do 8 650 Kč/měsíc

Detail

KMB Malíři, s.r.o., Karviná, Ostrava
Karviná
od 125 do 165 Kč/hod.

Detail

OPTIMIA facility s.r.o. - železnice Petrovice u Karviné
Petrovice u Karviné
od 4 325 do 8 650 Kč/měsíc

Detail