Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Tak šel čas s výstavbou náměstí v Orlové

  • Orlová,

Podívejte se na výstavbu náměstí od jejího začátku až po současnost. Aby dostala Orlová nové centrum, muselo město dlouhé roky vyjednávat nejen o financování stavby, ale také splnit mnoho byrokratických podmínek. To ale ještě nikdo nečekal, že komplikace pak budou provázet i samotnou výstavbu.

Vyjednávání stavby Humanizace a revitalizace centra Orlové trvalo bezmála deset let. Výběrové řízení vedené Ministerstvem financí skončilo na podzim roku 2016. A pak už nic nebránilo tomu, aby se začalo stavět. Popraskaný povrch plochy u městského úřadu se měl brzy začít proměňovat, celá akce měla trvat necelé dva roky.

Po přípravných pracích pak zastupitelé města společně se zhotovitelem slavnostně zahájili stavbu. Na základní kámen poklepali v lednu 2017, už tehdy zhotovitelé upozorňovali, že netuší, co je čeká pod povrchem.

"To náměstí tvořilo nějakou bývalou rokli, která se postupně zavážela různýma zbytkama stavebních sutí, materiálu a navážkovou zeminou z okolních staveb, které se prováděly v těch šedesátých, sedmdesátých letech," říká Karel Polák ze zhotovitelské firmy.

A byla to pravda, zhotovitelé pod povrchem nalezli velké množství materiálu, který bylo nutné z místa vytěžit a odvézt. Už tady začala stavba nabírat mírné zpoždění. Materiálu bylo pod povrchem skutečně mnoho. Hned v únoru museli pracovníci omezit svou činnost z důvodu archeologických prací, které na náměstí probíhaly. Ty odhalily úlomky keramiky z přelomu sedmnáctého a osmnáctého století a také zbytky cesty. Nálezy tak prozradily, že na místě se kdysi rozprostírala osada.

"Právě vám ukazuji fragmenty běžné kuchyňské keramiky z přelomu sedmnáctého, osmnáctého století, jsou to kuchyňské nádoby, které lidé běžně používali. Některé jsou starší, některé novější, je to taková směs," říká Ondřej Anlauf, archeolog.

Archeologické práce způsobily další zpoždění plánovaných prací a tak se po jejich ukončení na nic nečekalo.

"Stavba je v plném proudu po té, co archeologové prostory opustili. Na ploše parkoviště před městským úřadem se v současné době připravují sítě, dělá se tady kanalizace, bude se dělat voda, bude se dělat elektřina. Na hlavním náměstí se pokračuje hlavně v odtěžovacích pracích, bude se připravovat základová spára a budou následovat další stavební práce,"říká Martina Szotkowská, vedoucí rozvoje a investic MěÚ Orlová.

Během léta tedy práce pokračovaly, už na podzim ale Město informovalo veřejnost, že výstavba nabrala více jak půlroční zpoždění. Hlavním důvodem byla sanace pláně a také fakt, že jakékoliv změny musejí odsouhlasit všechny subjekty, které stavbu dozorují. Už tehdy bylo zřejmé, že termín dokončení, tedy říjen 2018, se nedodrží. Město si tak nevzalo padesáti milionový úvěr na stavbu komerčního i obytného domu, jak původně avizovalo. Pak přišla zima a s ní i další časové prodlevy. Tehdy stavaři město požádali o časový odklad dokončení. Stavbu hodnotili takto.

"Podle plánu všechno nejde. Stavba je zpožděná z důvodu archeologických prací a sanace základové spáry plus některých dalších záležitostí v rámci legislativy, ale ty se s investorem daří řešit a doufáme, že průběh výstavby bude dále pokračovat ve zrychleném tempu," řekl Tomáš Urban, zástupce zhotovitele stavby.

Pak začalo přituhovat. Na statutárním setkání si město postěžovalo, že na staveništi pracuje velmi málo stavařů a požadovalo urychlení výstavby. Stavaři naopak přišli s jiným požadavkem.

"Zhotovitel požádal o prodloužení termínu o rok s čímž město absolutně nesouhlasí, požádalo zhotovitele o zintenzivnění prací, o předložení harmonogramů a postupu prací a budeme dále jednat,"říká Martina Szotkowská, vedoucí rozvoje a investic MěÚ Orlová.

Kvůli pracím na přeložkách pak bylo město nuceno zrušit centrální autobusovou zastávku, kterou denně využívalo mnoho lidí. Stavaři avizovali, že v tomto úseku mohou práce trvat déle, vše záviselo na vhodném počasí. Město tak muselo vytvořit krizový přepravní plán, autobusy městské hromadné dopravy zastávku až do odvolání přejíždějí, zastávka naproti u nákupního centra se při tak hustém provozu využít nedala.

"Zastávka u Alberta neunese takovou zátěž, což představuje dvě stě čtyřicet autobusových spojů denně a v době špiček třicet za hodinu, mnohdy v časovém souběhu," říká vedoucí odboru dopravy MěÚ Orlová Radim Klein.

A přehoupli jsme se do jara 2018. V tuto chvíli má stavba zhruba 11 měsíců zpoždění. Zhotovitel vydal tiskovou zprávu, ve které se vyjadřuje ke špatné spolupráci města a o dalším průběhu jsme vás už informovali v předchozím příspěvku. Vývoj událostí pro vás budeme nadále sledovat.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy