Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Budova bývalého zdravotního střediska šla k zemi

  • Stonava,

Jak jsme Vás už informovali, zchátralé torzo bývalého zdravotního střediska na Bonkově dlouhodobě nepřispívalo dobrému jménu Stonavy. V loňském roce se obci po mnoha letech konečně podařilo objekt získat do svého majetku. Předešla tak dalším možným problémům, které by mohly nastat v případě, že by objekt skončil v rukou spekulanta. Demolice zchátralé budovy však byla nevyhnutelná.

„Demolice bývalého zdravotního střediska byla nezbytně nutná, protože tento objekt byl naprosto v havarijním stavu, byl zdevastovaný a hrozil úrazem pro občany, kteří by do něj i přes zákaz vstupu zavítali,“ řekl správce bytového a nebytového fondu obce Ladislav Jelen.

V současné době probíhá demolice, následovat bude úprava terénu.

"Výhledově se počítá, že v této lokalitě bude bytový dům, v podstatě s malometrážními byty o výměře 33 až 67 m2,“ dodal Jelen.

Jednat se bude o tzv. startovací byty, které jsou určeny mimo jiné mladým rodinám.

„V letošním roce se v žádném případě nepočítá s nějakou výstavbou, to co jsem řekl, je vize do let budoucích ,“ upřesnil správce.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy