Budova bývalého zdravotního střediska šla k zemi

  • 19:51,
  • Stonava ,

Jak jsme Vás už informovali, zchátralé torzo bývalého zdravotního střediska na Bonkově dlouhodobě nepřispívalo dobrému jménu Stonavy. V loňském roce se obci po mnoha letech konečně podařilo objekt získat do svého majetku. Předešla tak dalším možným problémům, které by mohly nastat v případě, že by objekt skončil v rukou spekulanta. Demolice zchátralé budovy však byla nevyhnutelná.

„Demolice bývalého zdravotního střediska byla nezbytně nutná, protože tento objekt byl naprosto v havarijním stavu, byl zdevastovaný a hrozil úrazem pro občany, kteří by do něj i přes zákaz vstupu zavítali,“ řekl správce bytového a nebytového fondu obce Ladislav Jelen.

V současné době probíhá demolice, následovat bude úprava terénu.

"Výhledově se počítá, že v této lokalitě bude bytový dům, v podstatě s malometrážními byty o výměře 33 až 67 m2,“ dodal Jelen.

Jednat se bude o tzv. startovací byty, které jsou určeny mimo jiné mladým rodinám.

„V letošním roce se v žádném případě nepočítá s nějakou výstavbou, to co jsem řekl, je vize do let budoucích ,“ upřesnil správce.
Farma Bezdínek s.r.o.
Karviná
od 18 000 Kč do 25 000 Kč

Detail

EUROLINE s. r. o.
Karviná
od 30 000 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků