Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Projektový den završil celoroční práci žáků ZŠ Stonava

  • Stonava,

Stonavští školáci mají za sebou zajímavý projektový den. Završil jejich celoroční práci na téma Prevence rizikového chování.

„Když jsme na začátku školního roku připravovali minimální preventivní program, tak jsme se rozhodli, že každá třída si vybere jedno z preventivních témat a bude se mu hlouběji věnovat po celý rok, ať už se svými třídními učiteli, na třídnický hodinách nebo v rámci výuky.  Dneska je to takové vyvrcholení , aby se pochlubili, co všechno zvládli za ten školní rok, případně poučili i ostatní,“ řekla výchovná poradkyně Marie Huplíková.

Projektový den byl rozdělen do dvou částí. Ta první byla v režii školáků prvního stupně.

„První třída se zaměřila na dobré kamarádské vztahy, druhá třída se věnuje dopravní výchovy, třetí třída má téma prevence rizikových sportu a 4. třída se věnovala alkoholismu,“ upřesnila vedoucí učitelka ZŠ Hořany Elen Wawrzyková  .

V druhé části všichni školáci postupně prošli různá stanoviště, které si pro ně připravili žáci druhého stupně.

„My jsme v 7. Třídě. Připravili jsme si zdravou a nezdravou stravu. Máme tady to,  co bychom neměli jíst a to co bychom jíst měli, máme tady různé ochutnávky,“ řekla žákyně 7. třídy Kristýna Kampasová.

„Jsme na stanovišti 8. třídy, kde jsme se zabývali závislostem na informačně komunikačních technologiích. Ukazujeme co dělat ve volném čase aniž bychom museli být na těch technologiích závislí,“ řekla žákyně 8. třídy Natálie Miarková.

Na stanovišti policie ČR si děti mohly pomoci speciálních brýlí vyzkoušet jak vnímá svět  člověk pod vlivem alkoholu nebo drog. Zhlédli také dva výchovné filmy na téma kyberšikana  a problematika HIV.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy