Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Na Těrlické přehradě prošli vůdci plavidel i rybáři kontrolou policie, plavební správy a porybných

  • Těrlicko,

Na přehradách a jezerech se postupně zvyšuje počet motorových i nemotorových plavidel. Na Těrlické přehradě jsou oblíbené silné vodní skútry, ale i plachetnice nebo malé motorové čluny. Jejich vůdce zkontrolovali policisté a členové Státní plavební správy.

Ani jeden odhalený přestupek. Takový je výsledek celodenní kontrolní akce, při které byli na Těrlické přehradě prověřeni rybáři, vůdci plavidel i rekreanti na plážích. Kontrolu svým rozkazem nařídil policejní prezident.

Jiří Damborský, vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Těrlicko: “Akce se účastnili policisté jak Obvodního oddělení Těrlicko, tak policisté speciální pořádkové jednotky, oddělení hlídkové služby a pracovník Státní plavební správy. Akce byla zaměřena na kontrolu plavidel, která se pohybují po vodním díle, a to motorových i nemotorových, za účelem zjištění, zda jejich vůdci nejsou pod vlivem alkoholu a zda plavidla jsou řádně vybavena tak, jak mají být podle předpisu vnitrostátní plavby. Byla prováděna i kontrola pláží a to jak osob, zda se tam nenachází nějaká hledaná či pohřešovaná osoba a taky za účelem preventivního opatření, kdy na plážích v letní sezoně s největší návštěvností dochází ke krádežím, takže abychom tam působil je preventivně.”

Kontroly se konají v průběhu celé sezony. Na přehradě totiž postupně přibývají různá plavidla. Ne každý jejich vůdce ale zná pravidla.

Jiří Damborský, vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Těrlicko: “Je pravdou, že pozorujeme nárůst těchto plavidel motorových i nemotorových na vodní ploše. Mezi kontrolovanými jsou samozřejmě občané Polské republiky, kteří využívají blízké hranice a možnosti plavby na tomto vodním díle. Je třeba, aby se ti, kteří chtějí využít plavby na tomto vodním díle, uvědomili, že je tady vodní plocha, která je uzpůsobena pro plavbu motorových plavidel, je tady vyhrazená vodní plocha určená pro vodní skútry ať jetsurfy a potom taky samozřejmě jsou tady určitě plavební znaky a je potřeba, aby se tady ti, kteří chtějí využít plavby na přehradě, se s tímto seznámili. A současně jsou tady vodní plochy, které jsou vymezeny pouze pro plavce.”
Klára Němcová, ředitelka Státní plavební správy: “V rámci společné kontroly s Policií ČR jsme se zaměřili zejména na kontroly dokladů a to jak dokladů způsobilosti vůdců plavidel, tak lodní listiny, tedy lodní osvědčení. Dále na porušování pravidel bezpečného plavebního provozu. Docházelo také ke kontrolám vymezených vodních ploch, které jsou pro skútry a jetsurfy, zda jejich vůdci dodržují pravidla provozu v těchto plochách.”
Jiří Damborský, vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Těrlicko: Při výkonu služby na vodní ploše se zaměřujeme i na požití alkoholu vůdci těch plavidel, kdy se provádí orientační dechové zkoušky. I tento rok se provedlo několik dechových zkoušek a již dva vůdci plavidel byli přistiženi při tom, jak řídí plavidlo po požití alkoholického nápoje.”

Policejní kontroly budou na přehradě pokračovat až do konce sezony.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy