Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

MŽP vrátilo dokumentaci ke spalovně společnosti SUEZ na dopracování

  • Celý MS kraj,

Výstavba nové spalovny nebezpečného odpadu v Ostravě je velkým tématem. Osvětlit její případné fungování mělo veřejné projednávání dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí. Lidé i vedení Ostravy jsou proti. O budoucnosti spalovny rozhodne MŽP.

Spalovnu nebezpečného odpadu o kapacitě dvaceti tisíc tun ročně chce společnost SUEZ vybudovat v obvodu Mariánského Hory a Hulváky nedaleko bývalé koksovny Šverma. Nové zařízení by vyrostlo v průmyslovém areálu v sousedství současné spalovny. Podle společnosti SUEZ spalovnu kraj potřebuje. Jiného názoru je ale magistrát a místní lidé.

“Myslíme si, že ta ekologická zátěž obvodu je už tak dost velká. Máme tady laguny, jedna spalovna už tady je a rozšiřovat potenciální riziko pro obyvatele, kteří žijí v bezprostřední blízkosti budoucí spalovny, považujeme za zbytečné,” vysvětluje zamítavé stanovisko starosta obvodu Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus (NEZ). “Máme za to, že stávají kapacita spalovny nebezpečného odpadu je dostačující pro MS kraj,” řekla Kateřina Šebestová (ANO), náměstkyně primátora Ostravy.

Podle dat, které zveřejnil kraj, se produkce nebezpečných odpadů v regionu v poledních letech zvýšila na téměř 340 tisíc tun ročně. Kapacita stávající spalovny, která je aktuálně 25 tisíc tun ročně, tak nestačí. “My vycházíme z veřejně dostupných dat, ty tady také budeme prezentovat. Podle nás je kapacita zcela určitě nedostatečná, z toho vycházíme,” komentuje potřebu výstavby spalovny Kateřina Kodadová, mluvčí společnosti SUEZ.

Zástupci společnosti SUEZ potvrdili, že jsou schopni zajistit, aby nové zařízení likvidovalo pouze nebezpečné odpady z regionu. To je také jedna z podmínek kraje. Vedle toho bude po společnosti, v případě zprovoznění nové spalovny, požadovat záruky toho, aby se nezvýšilo množství vypouštění škodlivých látek do ovzduší.


“V tuto chvíli je zadáno zpracování posudků autorizované osobě a té běží lhůta pro zpracování posudku. Po obdržení posudku bude vydáno závazné stanoviska ministerstva životního prostředí,” popsal postup vydání stanoviska MŽP Tomislav Střelec, ředitel odboru výkonu státní správy, MŽP Ostrava.

Ministerstvo životního prostředí do týdne od veřejného projednávání spalovny vrátilo dokumentaci k dopracování. SUEZ má na doplnění připomínek 3 roky.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy