Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Klimkovicích odvolali starostu Zdeňka Husťáka

V Klimkovicích odvolali starostu Zdeňka Husťáka (ČSSD) a některé radní. Radnici nově povede Jaroslav Varga z hnutí Občané Klimkovic.

Město Klimkovice má nového starostu, Zdeněk Husťák (ČSSD) v sobotu 20. dubna oficiálně předal svůj úřad nově zvolenému starostovi Jaroslavu Vargovi (Občané Klimkovic). Z pozice starosty odvolali Zdeňka Husťáka zastupitelé města, kteří se sešli ve čtvrtek 18. dubna. Zároveň vyměnili velkou část rady města. Pro odvolání starosty hlasovalo jedenáct ze sedmnácti přítomných zastupitelů. Osmatřicetiletý Jaroslav Varga byl členem zastupitelstva dvě předchozí volební období, po loňských komunálních volbách se stal radním města. Je ženatý, se svou manželkou vychovává tři děti, pracuje jako soukromě hospodařící zemědělec. „Rád bych poděkoval zastupitelstvu za projevenou důvěru a zvolení. Věřím, že následující dny opět stmelí zastupitelstvo města tak, aby společně pracovalo v prospěch našeho města. Slibuji, že budu úřad zastávat s pokorou a maximální zodpovědností. Chci také poděkovat předchozí radě a bývalému starostovi města Klimkovic Zdeňkovi Husťákovi za dosavadní práci,“ uvedl nově zvolený starosta Varga.
O svolání zastupitelstva kvůli odvolání Zdeňka Husťáka z funkce starosty Klimkovic požádalo sedm zastupitelů, konkrétně šest členů opozice a radní Lukáš Lyčka (Společně pro Klimkovice). Zdeňkovi Husťákovi v dopise vyčítali, že opakovaně nerespektoval některá rozhodnutí zastupitelstva, například usnesení, kterým si zastupitelé vyhradili právo rozhodovat o využití bývalé hospodářské školy. Nenechal pro silnici II/647 zpracovat projektové dokumentace chybějícího dopravního značení zamezujícímu tranzitní dopravě a odbočovacího pruhu a protihlukových stěn ve Václavovicích, neoslovil v souladu s přáním zastupitelů zájemce o zřízení nových osadních výborů Mexiko, Fonovice a Klimkovice centrum, nepostupoval při sepisování připomínek k výstavbě logistického centra v nedalekých Bravanticích podle doporučení právní kanceláře a další. 

„Mám zato, že jsem na jednání zastupitelstva oprávněnost všech těchto připomínek jednoznačně vyvrátil. Zastupitelé přesto většinou hlasů rozhodli o mém odvolání, proto pokládám důvody uvedené v dopise za zástupné a jsem přesvědčen, že šlo o čistě politické rozhodnutí. Každopádně jsem městu Klimkovice vděčný za neocenitelnou, více jak osmiletou zkušenost s funkcí starosty, byla to náročná a krásná práce. Děkuji také všem spoluobčanům města za projevy podpory i v těchto pro mě náročných dnech. Doufám, že Klimkovice budou i s novým vedením dál dostatečně tvrdě postupovat proti dalšímu rozrůstání logistických center v těsné blízkosti našeho lázeňského města a z pozice nyní už opozičního zastupitele o to budu usilovat.“ řekl Zdeněk Husťák.

Novým místostarostou po odvolané Lucii Krejčí (Občané Klimkovic) zastupitelé zvolili Lukáše Lyčku, v radě města nadále zůstává Taťjana Urbánková (nez. za ČSSD) a přibyli dosavadní předsedkyně kontrolního výboru Pavla Vavrošová (Společně pro Klimkovice) a dosavadní předseda finančního výboru Petr Jiříček (KDU-ČSL). 

text: Ivana Gračková, mediální zastoupení města Klimkovice

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy