Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Nákaza koronavirem v MSK: testy vyvrátily všechna tři podezření

Podezření se nepotvrdilo. Pár, který pobýval v Číně a jehož vzorky byly odeslány k testům, není nakažen koronavirem. Informaci potvrdil mluvčí Slezské nemocnice v Opavě Jiří Krušina.

Krajská hygienická stanice v Ostravě potvrdila dvě podezření na nákazu koronavirem v úterý. U jednoho z případů už testy nemoc vyloučily, šlo o mladou Číňanku.  V druhém případě mělo jít o muže z Hlučínska. Později se ale ukázalo, že jde o pár dvou lidí. V Moravskoslezském kraji tedy byla zachycena tři podezření na koronavirus. Testy, které vyhodnotil Státní zdravotní ústav, však onemocnění koronavirem vyloučila i u dvojice z Opavska.

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ KE KORONAVIRU:

Co je koronavirus?
Koronavirus neboli vir s názvem 2019-nCoV je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Jak se koronavirus přenáší? 
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?
Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

Ochrání mě proti koronaviru textilní rouška?
Nikoli, chrání primárně směrem ven, ne dovnitř. Roušky jsou dobré k tomu, aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou cestou například při chřipce, která je v současné době na vzestupu. Zdravého člověka tedy roušky od nákazy koronavirem neochrání.

Existuje vakcína proti koronaviru?
V současné době není k dispozici vakcína, která by chránila proti viru 2019-nCoV.

Jaká je tedy léčba tohoto onemocnění?

Pro infekci 2019-nCoV není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní tímto virem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky.

Jak se chránit?
Důležité je postupovat tak, jak při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
  • dodržovat základní hygienická pravidla
  • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
  • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku

Co mám dělat, pokud pociťuji příznaky onemocnění?
Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí infekcí koronaviru! Navíc v současné době probíhá na celé severní polokouli chřipková epidemie, resp. nárůst akutních respiračních onemocnění. Každý případ infekce virem 2019-nCoV tedy musí být charakteristický epidemiologickými kritérii – tzn. daný jedinec byl v ohnisku nákazy, a také klinickými kritérii – tzn. vykazuje symptomy, které jsou charakteristické pro dané onemocnění.

Na koho se mají občané obrátit, pokud se chtějí nechat vyšetřit na přítomnost infekce 2019-nCoV?
V případě, že bude mít občan obavy o svůj zdravotní stav související s novým koronavirem, je třeba, aby telefonicky kontaktoval svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde mu poskytnou informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.

Proč Česká republika nezakáže lety z Číny?
Reálně by takový zákaz letů ničemu nepomohl. Lidé se z Číny mohou do ČR dostat mnoha jinými navazujícími spoji. Vzhledem k inkubační době 14 dnů se navíc nákaza nemusí ještě projevit přímo v letadle nebo na letišti, proto je naprosto klíčová právě informační kampaň na letišti. Tedy aby lidé věděli, že pokud v problematické oblasti v posledních týdnech byli a mají nějaké příznaky, je nutné kontaktovat lékaře. Kromě toho jsou pro lety z čínských destinací na letišti určeny dva vstupy/ výstupy do letadel a jejich okolí bude častěji desinfikováno.

Jsou plánovaná opatření pro letiště, vlaková či autobusová nádraží?
Světová zdravotnická organizace (WHO) v tuto chvíli doporučuje především informační osvětu u vstupu do dané země. V České republice je vstupním místem pro leteckou dopravu Letiště Václava Havla Praha. V současné době jsou na tomto letišti k dispozici informace pro všechny cestující. Konkrétně se jedná o letáky a informační tabule o možných rizicích pro cestovatele a jak mají cestovatelé postupovat a na koho se obrátit, pokud mají zdravotní obtíže. Počet těchto informačně – edukačních tabulí a letáků se průběžně zvyšuje a rozšiřuje na více míst na letišti. Rozšířen byl také tzv. cílený screening, který nyní provádí všichni zaměstnanci letiště. Posiluje se cílený screening přímo na lety z Číny a také na oblast pasových kontrol. Pro lety z Číny byly navíc stanoveny 2 speciální brány („gate“), tj. místa kam přicházejí pasažéři při příletu z letadla, na těchto vybraných bránách jsou zpřísněna hygienická opatření a jsou častěji desinfikovány. Zavádí se také hlášení o aktuální situaci a dalších nezbytných informacích o koronaviru, a to přímo na palubách letadel všech aerolinií přistávající v Praze. Pasažéři jsou informováni o příznacích, cestách přenosu, prevenci onemocnění a o dalších postupech v případě, že by se u nich projevili příznaky onemocnění. V neposlední řadě se také rozšiřuje počet stojanů s dezinfekčními prostředky ve všech prostorách letiště. Co se týká vlakových či autobusových nádraží, situace se neustále mění a vyvíjí. Aby takové opatření dávalo smysl, bylo by nezbytné, aby obdobně reagovaly i ostatní státy EU. Pokud by se situace jakkoli změnila, resort zdravotnictví je připraven okamžitě reagovat.

Jsou zavedeny specifické postupy, pokud se ve světě objeví nový typ infekce?
Česká republika má pro tyto situace stanoveny přesné postupy. Ministerstvo zdravotnictví průběžně informuje vedoucí pracovníky v oboru ochrana veřejného zdraví, praktické lékařství a infektologie o aktuálním vývoji epidemiologické situace. Dále resort zdravotnictví informuje také lékaře a všechny pracovníky ve zdravotnictví. V pohotovosti je rovněž Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu, která umí odhalit případný výskyt koronaviru.

Je možné nakazit se koronavirem, pokud si nechám poslat zboží zásilkou z čínských obchodů?
V tomto případě se není čeho obávat. Koronavirus 2019-nCoV se přenáší stejně jako jiná respirační onemocnění, tedy přenosem z člověka na člověka nejsnáze kapénkovou infekcí. Virus nepřežije mimo lidský organismus více než několik hodin.
Proto se ochranná opatření přijímají především na letištích apod., kde je velké množství lidí. Zásilkové společnosti, spedice a například ani Česká pošta žádná takováto opatření v souvislosti s možnou nákazou čínským koronavirem z balíků a zboží obecně nepřijala, protože k tomu není důvod.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy