Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Moravskoslezští hasiči zasahovali loni u téměř 25 tisíc událostí

Přesně 24 772 událostí museli řešit moravskoslezské hasičské jednotky v roce 2021. Zdejší hasiči dlouhodobě vyjíždějí k nejvyššímu počtu událostí v rámci celé České republiky, rozdíly ve srovnání s dalšími kraji jdou do tisíců.

16 304 mimořádných událostí, kde hrozilo nebezpečí z prodlení a k tomu 8 468 neemergentních událostí. Takový je přesný výčet zásahů hasičů v Moravskoslezském kraji za rok 2021.

Petr Kůdela, mluvčí HZS MSK: "Bezmála polovinou se na celkovém počtu událostí v kraji dlouhodobě podílejí technické havárie (loni 9 215, předloni 11 487), které zařazujeme pod mimořádné události. Tyto počty mj. ovlivňuje počet výjezdů ke spadlým a nebezpečným stromům. Loni jich bylo téměř 1 800, v roce 2020 bezmála 2 700, v roce 2019 téměř 2 000."

Počet požárů se v kraji dlouhodobě drží kolem hranice 2000.

Petr Kůdela, mluvčí HZS MSK: "Loni jich bylo „pouhých“ 1 753, když v roce 2020 celkem 1 889, předloni 2020. Počet dopravních nehod, u kterých byl nutný zásah hasičů, loni dosáhl 1 711 (2020: 1 673, 2019: 1 931)."

Moravskoslezským krajem významně tranzituje osobní a zejména nákladní doprava, hasiči prakticky denně zasahují na silnicích a dálnicích se svou těžkou technikou (hlavně vyprošťovacími speciály – MB Actros Bizon, Tatra Omars a Tatra 815, a silnými jeřáby Demag/Terex). Za zmínku také stojí, že jednotky jsou na základě přeshraniční dohody vysílány k záchranným pracím u dopravních nehod také na první dva úseky dálnice A1 v polském Slezském vojvodství.

Petr Kůdela, mluvčí HZS MSK: "V rámci neemergentních událostí (celkem 8 468) hasiči i loni nejčastěji neakutně otvírali uzavřené prostory, hlavně vchodové dveře bytů, a likvidovali bodavý hmyz. K neemergentním událostem se dále řadily některé činnosti související s řešením pandemie Covid-19, dále čištění komunikací, protlačování zanesených kanalizací, ořezávání dřevin a další neakutní technické pomoci, včetně asistencí hasičů u sportovních a kulturních akcí."

Požáry

Jednotky hasičů likvidovaly v roce 2021 v Moravskoslezském kraji 1 753 požárů s celkovou přímou škodou blížící se 1 miliardě korun. Uchráněné hodnoty na majetku včasným zásahem hasičských jednotek přitom činí více než trojnásobnou částku – téměř 3,2 miliardy korun. Celková výše přímých škod a uchráněných hodnot byla ovlivněna především několika požáry v průmyslových objektech a areálech, u kterých byly vyčísleny velmi vysoké škody.

Petr Kůdela, mluvčí HZS MSK: "Mezi ty s nejvyšší škodou patří prosincový výbuch a následný požár ohřívače větru v areálu průmyslového podniku v Třinci (okres Frýdek-Místek) se škodou 500 milionů korun a zraněním jedné osoby, kde hasiči uchránili hodnoty za 1 miliardu korun. Druhým byl červencový požár výrobní linky v Břidličné (okres Bruntál), kde byla způsobena škoda 300 milionů korun. Hasiči zde opět uchránili hodnoty za 1 miliardu korun. Tento požár se obešel bez zranění."

Nejčastějšími příčinami vzniku požárů v Moravskoslezském kraji v roce 2021 byly nedbalostní jednání a technické závady.

Petr Kůdela, mluvčí HZS MSK: "V průběhu roku 2021 zemřelo při požárech v Moravskoslezském kraji 18 osob, z toho 12 mužů a 6 žen. Z celkového počtu 18 usmrcených osob zemřelo 11 osob v přímé souvislosti s požárem a 4 osoby zemřely z jiného důvodu než v důsledku požáru. Příčina úmrtí u 3 osob je stále v šetření. I nadále má výrazný dopad na úmrtí při požáru absence detekce požárů v bytových prostorách. Minimálně v 6 případech, to je v celé třetině těchto tragických událostí, mohla instalace zařízení detekce a signalizace požárů přispět k záchraně osob."

Během roku 2021 bylo provedeno v rámci výkonu státního požárního dozoru u právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob 590 kontrol a úkonů předcházejících kontrole. Nejčastějšími nedostatky byly chybějící dokumentace, nezabezpečení volných únikových cest či závady v dokumentaci zdolávání požárů.

Činnost spojená s pandemií Covid-19

Moravskoslezští hasiči loni pokračovali ve všestranných aktivitách v souvislosti s pandemií Covid-19. V loňském roce otestovali 7 760 osob z toho dvě třetiny byly PCR testy a třetina AG testy. Od začátku pandemie v březnu 2020 do konce roku 2021 to bylo celkem 11 008 testů a bezmála 80 tisíc najetých kilometrů. 

Petr Kůdela, mluvčí HZS MSK: "Moravskoslezský kraj byl jediným krajem v Česku, který svěřil hasičům rozvoz vakcín do očkovacích center, pobytových sociálních zařízení a ordinací praktických lékařů. Za rok rozvezli bezmála 1,2 milionu dávek a najeli téměř 80 tisíc kilometrů, tedy hasiči 2x „objeli“ zeměkouli."

Z Krajského distribučního centra, zřízeného v bývalé stanici HZS MSK Ostrava-Hrabůvka, loni hasiči rozvezli 4 113 balíků především s testovacími sadami pro školy (od března 2020 do konce roku 2021 celkem 17 949 balíků). Loni hasiči dezinfikovali 144 objektů (od března 2020 celkem 436 objektů), hlavně školy, zdravotnická a seniorská zařízení, areály černouhelných dolů i objekty složek IZS. 

Petr Kůdela, mluvčí HZS MSK: "HZS MSK zajišťoval v Krizovém štábu MSK činnost odborných skupin. Poskytoval metodickou pomoc ORP a obcím, zabezpečoval úkoly a činnosti pro řešení pandemie Covid-19. V rámci analytické činnosti realizoval monitoring epidemie Covid-19 v kraji (vývoj, analýza, trendy), zejména počtu osob: pozitivně testovaných, uzdravených, hospitalizovaných, zemřelých, monitoring kapacit laboratoří, lůžek, IP, UPV, očkovacích kapacit"

Během trasování významných kontaktů pozitivních osob – od poloviny listopadu do konce roku 2021 - uskutečnilo 22 trasérů z HZS MSK hovor s téměř 5 000 osobami. V 5 zdravotnických zařízeních bylo jako pomoc nasazeno 12 dobrovolných hasičů.

Vzdělávací programy

V rámci preventivně výchovných aktivit realizoval HZS MSK (i přes covidová opatření) akreditovaný vzdělávací program pro pedagogické pracovníky, seminář k energetické odolnosti pro zástupce obcí, soutěž na sociálních sítích pro širokou veřejnost, seminář zaměřený na oblast navrhování, zřizování a užívání nástupních ploch a seminář k ochraně domácností před nebezpečnými plyny a požáry.

Petr Kůdela, mluvčí HZS MSK: "Vzdělávání pedagogů základních škol bylo provedeno distanční formou, byly zpracovány prezentace na téma požární prevence, ochrany obyvatelstva a příklady dobré praxe, a následně byly realizovány online hodiny s využitím SW MS Teams. Osvědčení o absolvování obdrželo 239 osob."

K řešení problematiky energetické odolnosti prioritních strategických objektů na území MS kraje byly uspořádány semináře pro zástupce obcí a kraje. Semináře se konaly v září 2021 v šesti termínech a místem konání byly vybrané hasičské stanice. Seminářů se zúčastnilo celkem 142 zástupců nebo zaměstnanců obcí a kraje.

Petr Kůdela, mluvčí HZS MSK: "Symbolicky v „Den požární bezpečnosti“, který připadl na pátek 13. srpna 2021, byla zveřejněna soutěž „Cesta bezpečí“ na sociálních sítích HZS MSK. Soutěž obsahovala 10 otázek z oblasti prevence, ochrany obyvatelstva, nebo IZS. Výhrou byly tři tablety, na jejichž pořízení se finančně podílela společnost Třinecké železárny a.s."

V roce 2021 pokračovala spolupráce s Českou asociací hasičských důstojníků a HZS Olomouckého kraje na preventivní kampani „Ochrana proti únikům plynu a požárům“.

Petr Kůdela, mluvčí HZS MSK: "Pracovní skupina složená z řad příslušníků HZS MSK a HZS Zlínského kraje připravila seminář k propagaci detekce požárů a nebezpečných plynů, který se konal v říjnu 2021 ve Zlíně za účasti 60 osob."

Další aktivitou v rámci spolupráce s Českou asociaci hasičských důstojníků z.s. byl odborný seminář zaměřený na oblast navrhování, zřizování a užívání nástupních ploch, instalaci a bezpečné ustavení výškové techniky jednotek požární ochrany, právní a technické podmínky související s uvedenou problematikou, nové poznatky, moderní trendy a konflikty současně platné legislativy s požadavky na bezpečné ustavení moderní výškové techniky používané v současnosti jednotkami požární ochrany.

Tísňová linka 112 a 150

I v loňském roce pokračovala tendence u osob, žádajících telefonicky o pomoc moravskoslezské hasiče, využívat hlavně jednotné evropské tísňové číslo 112 (oproti lince 150). 

Petr Kůdela, mluvčí HZS MSK: "Obsluhují ji školení operátoři Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje schopní komunikovat v několika světových jazycích. Své pracoviště mají již dvanáctým rokem v unikátním Integrovaném bezpečnostním centru Moravskoslezského kraje (IBC), několikrát oceněném evropskými i národními cenami."

Technologie telefonních center tísňové komunikace také propojuje základní složky integrovaného záchranného systému: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, který IBC spravuje, Krajské ředitelství policie MSK a Zdravotnickou záchrannou službu MSK. To umožňuje rychlé vyhodnocení vzniklé situace a okamžitou reakci záchranných složek.

Petr Kůdela, mluvčí HZS MSK: "Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že loni se na jednotné evropské tísňové číslo 112 v Moravskoslezském kraji obrátilo 251 tisíc osob (r. 2020: 263 tisíc osob), což je po Hlavním městě Praze (loni 294 tisíc, r. 2020: 289 tisíc) dlouhodobě druhý nejvyšší počet v České republice."
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy