Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

ENERGIE A KRAJ: Česko chce zvýšit podíl obnovitelných zdrojů

Z pohledu využívání obnovitelných zdrojů energie patří Česká republika i Slovensko na chvost Evropské unie. V souladu se schválenými klimatickými plány by se však měl podíl takzvaných zelených zdrojů na celkové spotřebě energie v obou zemích postupně zvyšovat. Výraznější zapojení obnovitelných zdrojů je však podmíněno patřičnou modernizací distribučních soustav. V tomto ohledu se Česko a Slovensko mohou pochlubit hned několika významnými projekty.

Obnovitelné zdroje energie pokrývaly podle Eurostatu v roce 2020 českou spotřebu elektřiny z pouhých 15 procent. V rámci unijních zemí na tom bylo hůře pouze Lucembursko, Maďarsko, Kypr a Malta. Slovensko dosáhlo ve stejném období o 8 procent lepšího výsledku. I tak se však v tomto ohledu řadilo v rámci států sedmadvacítky k podprůměru.

Příčiny umístění Česka v rámci zemí Evropské unie souvisejí jak s historickou orientací na fosilní zdroje, tak se zdrženlivostí v oblasti podpory obnovitelných zdrojů z minulých let.

Stanislav Mišák, ředitel Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO: „Neřekl bych, že Česká republika v rozvoji obnovitelných zdrojů energie přímo zaspala. Přesněji řečeno od počátku postrádala strategii k jejich prosazování. Chybějící koncepci nahradila celá řada špatně nastavených a smysl postrádajících řešení.“

Nejvíce „zelené“ energie se během minulého roku podle dat Fraunhoferova institutu pro solární energetické systémy ISE v Česku vyrobilo spalováním biomasy. S malým odstupem následovaly vodní a fotovoltaické elektrárny. Naopak za pomoci větru se již tradičně vyprodukovalo pouze zanedbatelné množství elektřiny. Na Slovensku pak z pohledu obnovitelných zdrojů jednoznačně vládne hydroenergetika, která generuje více než 63 procent objemu „čisté“ elektřiny v zemi. Celkově v minulém roce Slovensko vyrobilo pomocí obnovitelných zdrojů 6 TWh energie. Česká republika zvládla za stejné období vygenerovat 9,9 TWh.

Obnovitelné zdroje energie nabízejí šetrný přístup k získávání elektřiny bez produkce škodlivých znečišťujících látek. Jejich slabinou je však částečná nestabilita výroby závislá z velké části na počasí. Zvyšování jejich podílu v neprospěch méně čistých zdrojů se tak neobejde bez modernizace stávající infrastruktury.

Rozvoj chytrých sítí umožní nejen efektivní zapojení obnovitelných zdrojů energie, ale je předpokladem i pro budoucí rozvoj elektromobility, konceptu Smart Cities, chytrých domácností či komunitního sdílení elektrické energie. Smart Grids jsou rovněž klíčové pro majitele malých zdrojů elektrické energie, například střešních fotovoltaik. Díky nim totiž mohou aktivně nakládat s případnými přebytky elektřiny a přeprodávat je dále do sítě. Významným benefitem, který chytré sítě přinášejí, je i zvýšení celkové stability a spolehlivosti distribuční soustavy.

Česko i Slovensko každopádně míří v oblasti využívání obnovitelných zdrojů k vyšším cílům. Zcela nezbytný je však rozvoj chytrých sítí.

Nahlásit chybu
AHOL - Střední odborná škola, s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 23 600 Kč/měsíc

Detail

MTTA - stavební firma s.r.o. - pracoviště Hlučín
Hlučín
od 30 000 do 50 000 Kč/měsíc

Detail

BĚLA - služby s.r.o. - okres Karviná
Karviná
od 3 000 do 13 000 Kč/měsíc

Detail