Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

ENERGIE A KRAJ: Energie z komunálních odpadů cestou k soběstačnosti

V MS kraji se připravuje první využití komunálních odpadů, které končí bez užitku na skládkách, k výrobě tepla a elektřiny pro zdejší obyvatele. Společnost OZO staví novou třídící linku komunálních odpadů, doplněnou o výrobu tzv. tuhých alternativních paliv vhodných pro teplárny. Využívat je bude společnost Veolia v nových moderních kotlech.

Odpadů, které končí na skládkách a mohly by být využity, je obrovské množství. Už dávno se ví, že skládkování komunálního odpadu není efektivní ani rozumné. Je to dostupný a levný zdroj energie. V Česku ho zatím ale neumíme dostatečně využít.

Petr Bielan, technický náměstek, OZO Ostrava: „Úkolem je odklonit odpady ze skládky a to je zásadní problém, když něco chcete odklonit, tak musíme mít kam. Spolupráce s energetiky je jediná, kdy můžeme ty energeticky využitelné frakce odklonit.“

Tak se rozběhla spolupráce ostravské společnosti OZO a skupiny Veolia. Výsledkem je první využití energetického potenciálu komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji a jedno z prvních v České republice.

Karel Belda, jednatel, OZO Ostrava: „Právě k tomu má sloužit ta nová linka, kterou budeme stavět od listopadu, chtěli bychom ji dokončit v polovině příštího roku a následně odpad, který končí na skládce, už budeme třídit a vyrábět z toho TAPy.“
Petr Bielan, technický náměstek, OZO Ostrava: „Především se skládá z části třídící, to je novinka, že umíme zpracovat i směsní komunální odpady, v první části dojde k vytřídění na materiálově a energeticky využitelné frakce a teprve ve druhé části z těch energeticky využitelných budeme vyrábět palivo, tzn. musíme jej ještě dočistit tak, jak energetici potřebují.“

TAP neboli tuhé alternativní palivo už se vyrábí a využívá v cementárnách, ale zatím jen z průmyslových odpadů. Z těch komunálních – to bude průlom. Chyběla k tomu legislativa i zájem ze strany měst a obcí.

Kamil Vrbka, ředitel regionu Morava, Veolia Energie ČR: „V současné době to města už řeší, ale trochu laxně, protože zatím ještě lze odpady skládkovat levně. Na druhou stranu tento směr je jednoznačně daný, tedy maximálně třídit, maximálně recyklovat a pak energeticky využívat obsah takto vzniklého paliva.“
Karel Belda, jednatel, OZO Ostrava: „My jsme nachystaní vyrábět TAPy už 20 let, jenom nebyly teplárny, které by měly zájem ty odpady využívat. Dnešní situace tomu nahrává, teplárny zjišťují, že odpady hoří, tak jsme rádi, že můžeme tu naši vizi realizovat.“

OZO bude umět TAP vyrobit a Veolia z nich bude umět vyrobit teplo a elektřinu, a to v nových multipalivových kotlech, které budou splňovat přísné emisní limity.

Kamil Vrbka, ředitel regionu Morava, Veolia Energie ČR: „V současné době končíme realizaci výstavby v Přerově, kotel je před dokončením a najedeme do konce roku. Co se týká Teplárny Karviná, tam plánujeme také stejný projekt – výstavbu multipalivového kotle, jsme ve fázi přípravy toho projektu.“
Michal Kříž, projektový manažer, Veolia: „Primárně chceme odebírat od lokálních výrobců a jsme rádi, že tady vznikají projekty tohoto typu. OZO je jeden z prvních příkladů v MSK, navazuje další a to je havířovské CEVYKO, které by mělo najet v r 2026, na střední Moravě se chystá projekt Technických služeb Olomouc.“

TAP mají výhřevnost podobnou uhlí, mohou tedy částečně nahradit fosilní paliva. Mezi přednosti tuhých alternativních paliv z odpadů patří také jejich plynulá dostupnost po celý rok a nízké emise.

Karel Belda, jednatel, OZO Ostrava: „Tím, že TAPy jsou převážně z tříděného odpadu, papíru, dřeva, tak ten zápach v podstatě není žádný, z hlediska zápachu to je bezproblémové.“
Michal Kříž, projektový manažer, Veolia: „My musíme plnit rozhodnutí integrovaného povolení a taky BAT, to jsou nejlepší dostupné evropské technologie. Když se podíváte do zahraničí, tak ve velkých městech – ve Vídni, ve Švýcarsku, v severských zemích, všude jsou zařízení na energetické využití odpadů. Není důvod se bát, budeme plnit veškeré limity, které mají standardy pro spalování a energetické využití odpadů.“
Kamil Vrbka, ředitel regionu Morava, Veolia Energie ČR: „Odkláníme se od uhlí a toto je to nejlepší, co v současné době máme. V porovnání cen, TAP budou nejlepší a nejlevnější variantou v rámci výroby tepelné energie.“

Jsou s tím spojené velké investice, ale OZO i Veolia jsou přesvědčeni, že to stojí za to. Odpadů vhodných pro energetické využití v teplárnách společnosti Veolia je a bude dost.

Petr Bielan, technický náměstek, OZO Ostrava: „V MS plánu odpadového hospodářství tato alternativa je zmíněná, takže my jsme v souladu s plánem MS kraje.“
Kamil Vrbka, ředitel regionu Morava, Veolia Energie ČR: „V MS kraji vzniká cca 650 tisíc tun komunálního odpadu, s energetickým potenciálem je 190 tisíc tun a měli bychom ještě přičíst tzv. výměty, které vznikají z recyklace. Když to sečteme, tak energetický potenciál je 250 tisíc tun za rok.“

Využívání nerecyklovatelných odpadů k výrobě tepla a elektřiny ctí principy cirkulární ekonomiky a pomůže snížit závislost alespoň části obyvatel na nejistém a drahém plynu a neekologickém uhlí. Posilování palivové soběstačnosti se stává stěžejní pro všechny regiony.

Nahlásit chybu
ČOS - Speciální servis s.r.o. - pracoviště Nádraží
Frýdek-Místek
od 19 500 do 22 000 Kč/měsíc

Detail

David Ševčík - Kantýna Ferona
Ostrava
od 112 Kč/hod.

Detail

X - servis park s.r.o.- Ostrava
Ostrava
od 45 000 do 45 000 Kč/měsíc

Detail
ENERGIE A KRAJ: Energie z komunálních odpadů cestou k soběstačnosti
Vydáno 5. září 2022 7:54, Celý MS kraj, Tomáš Tikal
V MS kraji se připravuje první využití komunálních odpadů, které končí bez užitku na skládkách, k výrobě tepla a elektřiny pro zdejší obyvatele. Společnost OZO staví novou třídící linku komunálních odpadů, doplněnou o výrobu tzv. tuhých alternativních paliv vhodných pro teplárny. Využívat je bude společnost Veolia v nových moderních kotlech.

Odpadů, které končí na skládkách a mohly by být využity, je obrovské množství. Už dávno se ví, že skládkování komunálního odpadu není efektivní ani rozumné. Je to dostupný a levný zdroj energie. V Česku ho zatím ale neumíme dostatečně využít.

Petr Bielan, technický náměstek, OZO Ostrava: „Úkolem je odklonit odpady ze skládky a to je zásadní problém, když něco chcete odklonit, tak musíme mít kam. Spolupráce s energetiky je jediná, kdy můžeme ty energeticky využitelné frakce odklonit.“

Tak se rozběhla spolupráce ostravské společnosti OZO a skupiny Veolia. Výsledkem je první využití energetického potenciálu komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji a jedno z prvních v České republice.

Karel Belda, jednatel, OZO Ostrava: „Právě k tomu má sloužit ta nová linka, kterou budeme stavět od listopadu, chtěli bychom ji dokončit v polovině příštího roku a následně odpad, který končí na skládce, už budeme třídit a vyrábět z toho TAPy.“
Petr Bielan, technický náměstek, OZO Ostrava: „Především se skládá z části třídící, to je novinka, že umíme zpracovat i směsní komunální odpady, v první části dojde k vytřídění na materiálově a energeticky využitelné frakce a teprve ve druhé části z těch energeticky využitelných budeme vyrábět palivo, tzn. musíme jej ještě dočistit tak, jak energetici potřebují.“

TAP neboli tuhé alternativní palivo už se vyrábí a využívá v cementárnách, ale zatím jen z průmyslových odpadů. Z těch komunálních – to bude průlom. Chyběla k tomu legislativa i zájem ze strany měst a obcí.

Kamil Vrbka, ředitel regionu Morava, Veolia Energie ČR: „V současné době to města už řeší, ale trochu laxně, protože zatím ještě lze odpady skládkovat levně. Na druhou stranu tento směr je jednoznačně daný, tedy maximálně třídit, maximálně recyklovat a pak energeticky využívat obsah takto vzniklého paliva.“
Karel Belda, jednatel, OZO Ostrava: „My jsme nachystaní vyrábět TAPy už 20 let, jenom nebyly teplárny, které by měly zájem ty odpady využívat. Dnešní situace tomu nahrává, teplárny zjišťují, že odpady hoří, tak jsme rádi, že můžeme tu naši vizi realizovat.“

OZO bude umět TAP vyrobit a Veolia z nich bude umět vyrobit teplo a elektřinu, a to v nových multipalivových kotlech, které budou splňovat přísné emisní limity.

Kamil Vrbka, ředitel regionu Morava, Veolia Energie ČR: „V současné době končíme realizaci výstavby v Přerově, kotel je před dokončením a najedeme do konce roku. Co se týká Teplárny Karviná, tam plánujeme také stejný projekt – výstavbu multipalivového kotle, jsme ve fázi přípravy toho projektu.“
Michal Kříž, projektový manažer, Veolia: „Primárně chceme odebírat od lokálních výrobců a jsme rádi, že tady vznikají projekty tohoto typu. OZO je jeden z prvních příkladů v MSK, navazuje další a to je havířovské CEVYKO, které by mělo najet v r 2026, na střední Moravě se chystá projekt Technických služeb Olomouc.“

TAP mají výhřevnost podobnou uhlí, mohou tedy částečně nahradit fosilní paliva. Mezi přednosti tuhých alternativních paliv z odpadů patří také jejich plynulá dostupnost po celý rok a nízké emise.

Karel Belda, jednatel, OZO Ostrava: „Tím, že TAPy jsou převážně z tříděného odpadu, papíru, dřeva, tak ten zápach v podstatě není žádný, z hlediska zápachu to je bezproblémové.“
Michal Kříž, projektový manažer, Veolia: „My musíme plnit rozhodnutí integrovaného povolení a taky BAT, to jsou nejlepší dostupné evropské technologie. Když se podíváte do zahraničí, tak ve velkých městech – ve Vídni, ve Švýcarsku, v severských zemích, všude jsou zařízení na energetické využití odpadů. Není důvod se bát, budeme plnit veškeré limity, které mají standardy pro spalování a energetické využití odpadů.“
Kamil Vrbka, ředitel regionu Morava, Veolia Energie ČR: „Odkláníme se od uhlí a toto je to nejlepší, co v současné době máme. V porovnání cen, TAP budou nejlepší a nejlevnější variantou v rámci výroby tepelné energie.“

Jsou s tím spojené velké investice, ale OZO i Veolia jsou přesvědčeni, že to stojí za to. Odpadů vhodných pro energetické využití v teplárnách společnosti Veolia je a bude dost.

Petr Bielan, technický náměstek, OZO Ostrava: „V MS plánu odpadového hospodářství tato alternativa je zmíněná, takže my jsme v souladu s plánem MS kraje.“
Kamil Vrbka, ředitel regionu Morava, Veolia Energie ČR: „V MS kraji vzniká cca 650 tisíc tun komunálního odpadu, s energetickým potenciálem je 190 tisíc tun a měli bychom ještě přičíst tzv. výměty, které vznikají z recyklace. Když to sečteme, tak energetický potenciál je 250 tisíc tun za rok.“

Využívání nerecyklovatelných odpadů k výrobě tepla a elektřiny ctí principy cirkulární ekonomiky a pomůže snížit závislost alespoň části obyvatel na nejistém a drahém plynu a neekologickém uhlí. Posilování palivové soběstačnosti se stává stěžejní pro všechny regiony.

Zdroj: https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000033134/energie-a-kraj-energie-z-komunalnich-odpadu-cestou-k-sobestacnosti