Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Moravskoslezské úřady práce evidovaly za leden téměř 43 tisíc lidí bez práce

Úřady práce v Moravskoslezském kraji hlásí za leden 42 819 tisíc lidí bez práce. Pracovních míst bylo v prvním měsíci roku 11 850 a podíl nezaměstnaných mírně vzrostl na 5,2 procenta.

Na konci ledna evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Ostravě celkem 42 819 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 917 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 255 osob.

Vladana Purdeková, vedoucí Oddělení zaměstnanosti: "Z tohoto počtu bylo 39 175 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let. Bylo to o 824 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 702 osob."

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 6 251 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 1 047 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 300 osob.

Vladana Purdeková, vedoucí Oddělení zaměstnanosti: "Z evidence během měsíce odešlo celkem 5 334 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 1 848 osob více jako v předchozím měsíci a o 305 osob více než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 3 242, tj. o 1 540 více než v předchozím měsíci a o 55 více než ve stejném měsíci minulého roku, 990 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 436 více než v předchozím měsíci a o 43 více než ve stejném období minulého roku, 2 092 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění."

Meziměsíční nárůst nezaměstnaných osob byl zaznamenán ve všech 6 okresech, největší nárůst byl v okresech Bruntál (+4,9 %), Opava (+3,7 %) a Frýdek-Místek (+3,5 %).

Vladana Purdeková, vedoucí Oddělení zaměstnanosti: "Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Ostravě 21 065 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 49,2 %. V evidenci bylo 6 335 osob se zdravotním postižením, což představovalo 14,8 % z celkového počtu nezaměstnaných. Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 1 815 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 83 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 158 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,2 %."

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 11 399 uchazečů o zaměstnání, tj. 26,6 % všech uchazečů vedených v evidenci. Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 1. 2023 vzrostl na 5,2 %.

Vladana Purdeková, vedoucí Oddělení zaměstnanosti: "Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázaly 3 okresy, a to Karviná (8,5 %), Bruntál 7,3 %) a Ostrava (5,3 %). Nižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Frýdek-Místek (3,6 %), Opava (3,3 %) a Nový Jičín (3,2 %). Meziměsíčně podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 5,3 %, podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 5,2 %."

Kraj evidoval k 31. 1. 2023 celkem 11 850 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 404 nižší než v předchozím měsíci a o 1 573 nižší než ve stejném měsíci minulého roku.

Vladana Purdeková, vedoucí Oddělení zaměstnanosti: "Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 3,6 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (11,8) a Bruntál (6,0). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 930 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 6,8 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 966, na jedno volné místo připadalo 0,6 uchazečů této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 5 476 míst bez příznaku „pro cizince“. U dalších 6 374 pozic pak zaměstnavatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze „zahraničí“ (tzn. mimo prostor EU a EHP)."

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku letošního roku do 31. 1. 2023 prostřednictvím finančních příspěvků APZ podpořeno 203 osob, z toho bylo 130 osob zařazeno do rekvalifikačních kurzů. V tomto měsíci byl prostřednictvím SÚPM - SVČ podpořen 1 obor činnosti, a to Manikúra, pedikúra.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy