Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Radnice na Karvinsku řeší problematiku odpadů

Radnice na Karvinsku za začínají zabývat otázkou, jak vyřešit problematiku odpadového hospodářství po roce 2024, kdy nebude možno na skládky ukládat odpad tak, jak je tomu v současnosti. Jedním z řešení je vybudování nové třídící linky, která ještě důkladněji vyseparuje odpad z popelnic.

Legislativa hovoří jasně. Od roku 2024 nebude už možno skládkovat dále použitelné komodity. Jedním z řešení co s odpady je jejich spalování. Tento způsob likvidace odpadu se na Karvinsku ale setkal s negativním postojem nejen ekologů, ale i některých obyvatel a radnic. Technické služby Havířov proto sdružení měst a obcí okresu Karviná představili další z

možných řešení.

Ludvík Martinek, ředitel Technických služeb Havířov, a.s.: „Protože se zatím nehnul z místa projekt Krajského integrovaného centra, který hovořil o spalování, tak jsme se chytli té další z možností. V Polsku mají takovou technologii na zpracování odpadu, kterou bychom rádi zavedli i u nás.“

Tzn. vyseparovat ještě více už tak mnohdy důkladně vytříděný odpad z domácností.

Ludvík Martinek, ředitel Technických služeb Havířov, a.s.: „Jedná se o možnost mechanického vytřídění toho odpadu, který lze použít ještě nějak jinak.“

Problematikou likvidace odpadu po roce 2024 se intenzivně zabývá i společnost Depos Horní Suchá, kde v současné době končí většina odpadu z Karvinska.

Česlav Valošek, sekretář SMOOK: „Rozvíjí myšlenku separace odpadu a výrobu alternativního paliva, který by se dal využít pro smísení s fosilními palivy.“

Jak bude nakonec odpad na Karvinsku po roce 2024 likvidován, zatím známo není. Ve hře zůstává i třetí možnost likvidace a to spálením.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy