Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Vánoce v Novém Jičíně před sto a více lety

Jaké události nás provázely před 100 lety jsme v letošním roce probírali ze všech možných pohledů. Teď na jeho sklonku můžeme s historikem Muzea Novojičínska Radkem Poláchem už jen doplnit, jaké v té době byly Vánoce.

Výjimečné dny, do kterých nyní vstupujeme, se před 100 lety nesly zejména v církevním duchu. Konaly se bohoslužby a lidé si užívali chvíle volna. A jak z dobových dokumentů Muzea Novojičínska můžeme vidět, provázel je i sníh.

“Většinou dělníci v továrnách dostali přidáno, například jsou známy záznamy, kdy známá kloboučnická továrna Hückelova dala svým dělníkům mimořádnou výplat, aby si ty církevní svátky. užili společně se svými rodinami. Ty bohatší rodiny měly možnost si pořídit stromeček, bohatě ho vyzdobit a mít spoustu dárků. Chudší rodiny  měly jednoduchý stromeček, kde byly pouze zabaleny v celofanu kostky cukru. Podle bohatství rodiny se dělila i štědrovečerní večeře,” uvedl RADEK POLÁCH, historik Muzea Novojičínska.

Už za první republiky pak stával velký vánoční strom i v centru města.

“Máme zachycen vánoční strom zhruba v polovině 20. let minulého století, kdy stával na skoro stejném místě, jako dneska stojí, na novojičínském náměstí. Tradice vánočního stromu byla prakticky ještě do roku 1945, možná i trošku později, pak vymizela a objevuje se po roce 1989, kdy se Vánoce opět připomínají jako hlavní církevní svátky,” sdělil historik muzea.

Přímo s obdobím Vánoc, ovšem o několik let dříve, než vznikla samostatná republika, jsou pak v Novém Jičíně spjaty dvě významné historické události, které svým způsobem ovlivnily chod města.

“Jednou z nich je slavnostní otevření kavárny Heinrichshof, dnešního Hotelu Praha, které se odehrálo těsně před Štědrým dnem v noci z 22. na 23. prosince roku 1899. V příštím roce si připomeneme právě 120. výročí otevření této naší novojičínské vídeňské kavárny,” podotkl Radek Polách.

Otevření kavárny před sklonkem roku 1899 bylo symbolické - majitelé chtěli stihnout zahájit její provoz ještě před příchodem nového století - století dvacátého.

Další zajímavou událostí spjatou s vánočním obdobím pak bylo o deset let dříve také slavnostní otevření Městského muzea, a to přímo na svátek Svatého Štěpána v roce 1889.

“Všichni významní představitelé města navštívili a slavnostně otevřeli novojičínské muzeum, které si v příštím roce připomene 130 let od otevření se veřejnosti. Ta doba byla symbolická, lidé si v průběhu vánočních svátků užívali volna, střetávali se mezi sebou. Taktéž do Nového Jičína přijížděly významné návštěvy. Velice často zde zavítal zemský místodržící Felix Vetter von der Lilie za svou nejstarší dcerou, která byla manželkou okresního hejtmana. A právě tento okresní hejtman Adam hrabě Romer v tom roce 1889 jako celebrita otevírá právě to naše novojičínské muzeum,” uzavřel téma muzejní pracovník.

Už teď je jasné, že i příští rok s devítkou na konci přinese mnoho zajímavých výročí.  

Nahlásit chybu