Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Začíná projekt dobrovolníků ve vztahu k dětem

Dobrovolnictví zaměřené na dospělé lidi funguje v Novém Jičíně řadu let. Teď se ale město spolu s ADROU a dalšími partnery snaží zavést tento program pomoci také pro ohrožené děti. Začal už nábor dobrovolníků.

Myšlenka dobrovolnictví ve vztahu k dětem se ve městě začala rozvíjet v loňském roce, kdy vzešla jako jeden z nápadů na Veřejném fóru. Teď se začíná rýsovat  její konkrétní podoba. Primárně by měla pomoci dětem starším 6ti let, které zdejší orgán právní ochrany vede jako ohrožené. 

“Jsou to děti, které jsou ohroženy dlouhodobým rodičovským konfliktem. Může se ale také jednat o děti, jejichž rodiče zanedbávají povinnosti vyplývající jim  z rodičovské odpovědnosti, je tam nad rodinou nařízen soudní nebo správní dohled, specifikoval Richard Pešat, vedoucí odd. sociálně právní ochrany dětí, MěÚ Nový Jičín. 

V současné době už začal nábor dobrovolníků. Mělo by se jednat o lidi starší 18ti let, nicméně dětem věkově blízké, kteří jsou ochotni nezištně pomáhat druhým.

“Proběhly například i přednášky na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě, kd ejse se také snažili získat první dobrovolníky. V této fázi již dochází k proškolování a přijímání dobrovolníků ze strany ADRY,” dodal Richard Pešat. 

“Hledáme dobrovolníky, kteří budou ochotni být starším kamarádem těmto dětem. V tuto chvíli máme sedm zájemců do tohoto nového dobrovolnického programu,” sdělila Irena Blablová, Dobrovolnické centrum ADRA.

Jak již zaznělo, dobrovolníci budou proškoleni a průběžně je budou ADRA a další zainteresované organizace dále podporovat. K prvnímu kontaktu mezi dobrovolníkem a dítětem dojde na půdě sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kterou Centrum sociálních služeb Ostrava otevřelo i v Novém Jičíně. 

“Dobrovolník bude mít možnost kdykoliv se na nás obrátit s otázkou, zda reakce dítěte odpovídá nějakému běžnému standardu, budeme účastni supervizí. Takže dobrovolník v tom nikdy nezůstane sám,” uvedla Hana Schwarz, Centrum sociálních služeb Ostrava.  

Program dobrovolnictví u dětí by mohl začít v praxi fungovat v průběhu měsíce září. Zájemci o dobrovolnictví mohou najít další informace na webu ADRY Frýdek-Místek.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy