Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Historik připomněl na baště události, které se odehrály před 75 lety

Klub rodáků a přátel města se ve své činnosti věnuje také historii Nového Jičína a okolí. Do svého sídla si proto pozval pracovníka okresního archivu, který připomněl události staré 75 let. Tedy jak se město vzpamatovávalo z 2. světové války.

Osvobození Nového Jičína proběhlo v roce 1945 v neděli 6. května zřejmě nejklidněji v rámci zdejšího regionu. Při bojích padlo 7 vojáků Rudé armády a město bylo minimálně poškozené, Němci vyhodili do vzduchu 3 mosty.

Martin Vitko, Státní okresní archiv v Novém Jičíně: “Kromě sovětských vojáků, přicházejí českoslovenští vojáci a partyzáni. Místní národní výbor zakládá tak zvanou Národní stráž, tedy civilisty, kteří pomáhají udržet ve městě. je to neklidné, nepokojné období, často se objevují různé živly, řekněme slabších charakterů, které tuto situaci využívají.”

Nicméně podle záznamů zdejšího kronikáře, oproti jiným městům v Sudetech na tom Nový Jičín nebyl tak špatně, ale několik případů krádeží a rabování se zde odehrálo.

Martin Vitko, Státní okresní archiv v Novém Jičíně: “Nová etapa nastává pro původní německé obyvatelstvo, které končí své světlejší období v Novém Jičíně. Začínají se oklešťovat jejich práva, vrcholí to prvním divokým odsunem Němců v červnu 1945, a potom v následujících letech dalšími odsuny do zahraničí.”

Z původních 90 procent obyvatel německé národnosti jich zůstalo několik stovek, víceméně staří lidé, dále ti, kteří získali statut antifašisty, a smíšené česko-německé rodiny.

V oblastech základního fungování města bylo důležité, aby co nejrychleji po přechodu fronty začalo fungovat zásobování, provoz průmyslových podniků a práce v zemědělství.

Martin Vitko, Státní okresní archiv v Novém Jičíně: “V průběhu května 1945 lze říci, že správa Nového Jičína toto všechno zvládla, a město ve většině případech obnovilo výrobu ve všech podnicích. Fungovalo patnáct obchodů, včetně mlékáren a pekáren. Elektrifikaci města měla na starosti Hückelova továrna, takže to město se dalo rychle do pořádku.”

Ze samotného osvobození města a prvních týdnů obnovy se fotografické materiály nedochovaly a je jisté, že ani mnoho snímků nevzniklo. Doba byla hektická a nebyl ani dostatek fotografických potřeb. Dá se říci, že první v archivu uložené materiály jsou z letních měsíců, kdy do Nového Jičína přijížděly různé delegace a na náměstí se konaly vojenské přehlídky.Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy