Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Na Dlouhé začne stavba parkoviště, kapacita pro odstavení auta se zdvojnásobí

Během měsíce dubna začne stavba nového parkoviště v oblasti jednoho z největších novojičínských sídlišť. Na ulici Dlouhá přibude do léta 70 míst pro odstavení vozidel. Součástí projektu je i výsadba stromů.

Nových 71 parkovacích míst vznikne za ulicí Dlouhá, za bytovými domy číslo popisné 8 až 14, a naváže na současné parkoviště. Velikost odstavné plochy se tak zdvojnásobí.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Nacházíme se na největším novojičínském sídlišti. Uvědomujeme si, že se zvyšujícím se počtem obyvatel a motorizací se samozřejmě zvyšuje i potřeba odstartovat někde vozidla.”

Parkoviště bude z drenážní dlažby, aby dešťová voda mohla vsáknout do půdy. Součástí stavby bude i sorpční filtr, který bude zachytávat ropné látky. vysazeno zde bude 18 stromů a čtyři další budou přesazeny.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Zakázka byla vysoutěžena už ve druhé polovině loňského roku. Cena je 5,1 milionů korun včetně DPH a je plně financována z vlastních zdrojů města.”

Zhotovitelská firma si v těchto dnech vytyčí sítě a zajistí zábory prostranství, aby počátkem dubna mohla začít stavět. Za tři měsíce by mělo být hotovo.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Určitě po dobu výstavby, která by měla proběhnout mezi dubnem a červnem letošního roku, dojde k určitému diskomfortu zdejších obyvatel, protože část stávajícího parkoviště bude potřeba zabrat stavební firmou pro zařízení staveniště.”

Nový Jičín se jako řada jiných měst dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst.

Proto radnice už vloni nechala zpracovat koncepci statické dopravy, která mapuje problémové lokality ve městě a navrhuje, jak navýšit kapacitu parkovišť.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Dává městu návod na několik dalších let, jakým způsobem řešit parkování jednak v centru a v nejproblematičtějších lokalitách, co jsou především sídliště Loučka, kde se teď nalézáme, ale potom také Dlouhá, Nerudova, Vančurova a další místa.”

Například v Loučce, kde řidiči bojují s nedostatkem parkovacích ploch v nahuštěné sídlištní zástavbě, počítá koncepce s možným navýšením odstavných míst třeba úpravou směru parkování v širších ulicích z podélného na kolmé stání.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy