Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Vizi revitalizace a využití Hückelových vil zastupitelé odložili

Komise složená z odborníků tvořila rok a půl vizi revitalizace a využití Hückelových vil. Její projednání se teď objevilo i na programu listopadového zastupitelstva. Nicméně na tomto bodě nepanovala koaliční shoda a byl ze schůze stažen.

Jak naložit s Hückelovými vilami, které od soukromého vlastníka vykoupilo město za bývalého vedení v roce 2016 za cenu 13 a půl milionu korun. To je otázka, kterou si radnice klade několik let. Poslední rok a půl pracovala na vizi revitalizace a využití odborná komise. Výsledek práce musí projednat zastupitelstvo, tento bod byla ale z poslední listopadové schůze stažen.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Většina zastupitelů toto projednání vůbec nepřipustila, a to z toho důvodu, že tento materiál šel do zastupitelstva nestandardním způsobem. Rada města vlastně tento materiál odložila, chtěla dopracovat dále tento materiál, někteří radní nebyli ztotožněni vůbec ideově s tím, co by se mělo v Hückelových vilách dít. Proto radní nechtěli tento materiál projednávat v zastupitelstvu města.”
Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Za špatnou zprávu považuji, že nebyla schválena Vize dalšího rozvoje Hückelových vil, kterou zpracovával koordinátor záchrany vil Radek Polách asi zhruba rok a půl po konzultacích s různými odborníky z městského úřadu i mimo úřad. Je to problém i proto, že je to jeden z důležitých bodů našeho programového prohlášení, které jsme sepsali po uzavření koalice. Jedna z cest je, že se nám podaří dohodnout na nějakém harmonogramu tak, abychom tu vizi schválili na některém z následujících zastupitelstev po nějakých třeba úpravách nebo doplnění.”
Jaroslav DvořáK (ČSSD), zastupitel Nového Jičína: “Opravdu jsme to v roce 2016 vykoupili. V letech 2017, 2018 byla hotova ideová studie, zvítězila studie architekta Obenause, už dávno mohla být projektová dokumentace a už dávno se mohlo začít revitalizovat, protože ty dotace prostě jsou. Je nové programové období 2021 až 2027.”

Dle zpracované vize by jedna z vil měla být věnována prezentaci novojičínského fenoménu - klobouků, rodiny Hückelů a také díla malíře Eduarda Veitha.

Druhá má tři variantní řešení - sociální nebo komerční využití nebo opravu a konzervaci do doby, než se najde lepší účel. Na zpracovaných materiálech se pod vedením koordinátora Radka Polácha podíleli odborníci města, kraje, architekti a zástupci Národního památkového ústavu.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy