Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ve Smetanových sadech se musí kácet , stromy jsou nemocné nebo suché

Téměř 40 stromů bude příští rok pokáceno ve Smetanových sadech. Rozhodl o tom odborný průzkum. Dřeviny určené k odstranění jsou ve špatném zdravotním stavu.

Letitý park, Smetanovy sady, čeká celkové revitalizace. I v této souvislosti nechal odbor životního prostředí provést odbornou firmou dendrologický průzkum. Ten posoudil zdravotní stav všech stromů, které se tu nacházejí.

Hedvika Pospíšilová, správce městské zeleně, MěÚ Nový Jičín: “Výsledkem bylo kácení celkem 38 stromů kvůli špatnému zdravotnímu stavu, někdy až havarijnímu. Tyto stromy jsou buď napadené dřevokaznými houbami, bakteriální infekcí nebo už jsou přestárlé, takže téměř suché.”

Ve většině případech se jedná o břízy, těch bude odstraněno 20, dále jsou to ojedinělé kusy jírovců, lípy, duby, habry, smrky, jedle a borovice. Skáceny budou postupně, prvních 12 stromů půjde pryč v lednu.

Hedvika Pospíšilová, správce městské zeleně, MěÚ Nový Jičín: “Prvořadé je zachování provozní bezpečnosti, dendrologický průzkum v minulosti neprobíhal nebo možná jen částečně a teď máme k dispozici materiál, se kterým můžeme pracovat. Nejde jen o kácení stromů, ale i o odborné ořezy, které už v současné době probíhají.”
Naďa Švrčinová, vedoucí úseku veřejná zeleň, TSM Nový Jičín: “V současné době ve Smetanových sadech jsou prováděny bezpečnostní a zdravotní řezy na vytipovaných dřevinách. Tyto práce provádějí zkušení certifikovaní arboristé. Našim úkolem je pak uklidit větve po ořezech. Samotné kácení vypukne až po novém roce. Kácení budeme provádět my, máme šikovné kluky, myslím, že tam žádné složité dřeviny, které by vyžadovaly lezce, nejsou, že to vše provedeme našimi silami.”
Hedvika Pospíšilová, správce městské zeleně, MěÚ Nový Jičín: “Za každý pokácený strom bude vysazen nový strom. Náhradní výsadba bude probíhat na jaře roku 2024 a potažmo ještě na podzim toho roku.”

Do parku se vrátí zhruba stejný sortiment stromů, jako budou pokáceny, ale nebude to tolik bříz, které jsou krátkověkými dřevinami.

Na samotnou revitalizaci Smetanových sadů má již město zpracovanou studii, kterou mohli na jaře připomínkovat v dotazníkovém šetření občané a následně se k ní vyjadřovali i během veřejného projednání.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy