Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Barokní Španělská kaple je po více než dvou letech bez lešení

Zhruba dva roky stálo lešení kolem Španělské kaple. Důvodem byla oprava střechy, věže a fasády. Na částečné rekonstrukci barokní stavby se finančně podíleli město Nový Jičín, Moravskoslezský kraj a farnost.

Lešení se u stěn Španělské kaple objevilo na podzim roku 2020. Tehdy začala rekonstrukce střechy, která byla v havarijním stavu. Nakonec se práce na kostele Španělská kaple protáhly přes tři roky až do konce letošního listopadu.

Alois Peroutka, děkan a farář Římskokatolické církve Nový Jičín: “Hlavní příčina byla v tom, že kostel měl střechu z hliníkového plechu, takže navenek se zdálo, že je to navěky, ale voda vzlínala pod ten plech a ty krovy, jak jsme zjistili dodatečně, byly ještě v horším stavu, než se myslelo.”

Oprava střechy tedy pokračovala do roku 2021 a následně se na ni podařilo navázat i dalšími dílčími pracemi.

Alois Peroutka, děkan a farář Římskokatolické církve Nový Jičín: “Protože bylo možno získat více finančních prostředků, i farnost dala v tom roce dala přes jeden milion, tak jsme se rozhodli také se pustit do věže. Takže se dělaly částečně i krovy ve věži, částečně má nový vyměněný plech. Ta poslední část byla letos, dokončení fasády hlavně kolem lodě kostela.”

Zajímavostí je, že při rekonstrukci byly z krovů z nejstarší části kaple odstraněny zbytky trámů staré dokonce 300 let, což potvrdil odborný průzkum. Kaple byla postavena před 400 lety, kolem roku 1860 byla rozšířena do dnešní podoby.

Částka na její opravy od roku 2020 dosáhla zhruba 7 milionů korun. Dohromady ji daly čtyři zdroje.

Alois Peroutka, děkan a farář Římskokatolické církve Nový Jičín: “Na první místě samozřejmě město, které mělo zájem, a to bylo krásné. Pokud nepodaří město tuto památku, protože to není národní kulturní památka, tam bychom byli v jiné rovině kdybychom mohli získávat peníze přes státní dotace, takže je to kulturní památku rozměru regionálního, tady bych řekl konkrétně městského. Ale potom to byl také kraj, Česko-německý fond budoucnosti, protože tu byli původně němečtí obyvatelé, a farnost.”

Opravovat je tu ale stále co, v havarijním stavu jsou obě rotundy.

Alois Peroutka, děkan a farář Římskokatolické církve Nový Jičín: “Tady je práce, jak na kostele, jak se říká. Je to areál, jsou tady rotundy, jejichž statika je narušena." 

Španělská kaple se tradičně otevře na Štědrý den, odpoledne zde proběhne představení dětí a rodičů a následně sváteční mše. Lidé si opět budou moci prohlédnout unikátní pohyblivý betlém. Informace o otevření kaple během svátků jsou na webu farnosti.

V příštím roce, počátkem června, plánuje farnost otevřít Španělskou kapli a celý její areál veřejnosti v rámci Noci kostelů.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy