Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Na záchranu brouka páchníka se v CHKO Poodří vysázelo už 350 stromů.

  • Studénka,

Chráněná krajinná oblast Poodří, je jedním z velkých domovů ohroženého brouka Páchníka hnědého. Nově vysázené stromy mu v budoucnu poskytnou úkryt a zároveň nahradí staré a odumřelé stromy, které budou postupně ořezány.

„Brouk páchník proto, aby v krajině přežil potřebuje staré stromy. Potřebuje, aby tak, jak postupně staré stromy z krajiny odumírají, aby už byl nastartován růst nových stromů, které jsou schopny mu vytvořit domeček, dutinu. Biotopem brouka páchníka je starý strom s dutinou. Když my chráníme, nebo se snažíme obnovit biotopy brouka páchníka tady v Poodří, zároveň se snažíme obnovit tradiční způsob hospodaření,“ uvedla Klemensová Marcela, manažerka projektu …

Duby, hrušně, jilmy a další. Všechny tyto stromy se mohou stát domovem brouka páchníka. Ty v Chráněné krajinné oblasti Poodří na území Města Studénky vysazují pracovníci Českého svazu ochránců přírody.

„Co se týká výsadeb tady v Poodří, které jsme právě teď dělali v rámci projektu brouka páchníka, tak v podstatě od 4. listopadu do dnešní doby jsme vysadili asi 360 až 370 stromů, ať to byly duby, hrušně, sadili jsme se základní školou, jako právě tady, kde jsme obnovovali starou cestu, která vede z Petřvaldíku do Studénky,“ koordinátor projektu, Petr Libosvár.

Výsadba stromů, se kterou pomáhají dobrovolníci nebo děti ze škol, je rovněž dobrou příležitostí k poznávání přírody kolem nás.

Live: „Zásadně pokud to lze, tak sadíme takzvaně do trojnožky. Je to i kvůli tomu, že je celá výsadba pevnější, a hlavně je tady přemnožena srnčí a dančí zvěř, nově, a jak parohy naráží do klád, tak se nedostanou ke stromu, tím pádem má strom větší šanci, že přežije, a že nebude okousán a otrhán,“ ukázal krajinář a projektant Petr Libosvár.

 „Vysazujeme jak s dobrovolníky, se školami a celkem v Poodří bude zhruba 1500 stromů, které pomůžou samotné krajině a něco tady po nás zůstane. Hlavně chceme, aby lidi, na místech ti dobrovolníci a děti, aby k přírodě měli lepší vztah. Když tady budou chodit za 20 let, tak budou říkat, tohle jsme vysazovali my před 20 lety. To je náš úkol, aby lidé měli k CHKO Poodří příjemný vztah,“ vysvětlil krajinář a projektant Petr Libosvár.

Pětiletý projekt na záchranu brouka páchníka za podpory Evropské Unie z programu Live a Ministerstva životního prostředí nese hodnotu téměř 25 milionů korun.


Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků