Charita ve Studénce plánuje výstavbu dalšího domova pro seniory, rozšířit své služby a personál

Zájem o služby charity roste s každým dnem. Nedostačující je nejen kapacita budovy, ale i počet zaměstnanců, kteří se o seniory starají. Vybudováním nové budovy, by se tento problém alespoň částečně vyřešil.


Ve třech podlažích by byl domov pro seniory a odlehčovací služba a v přízemí by se nacházel denní stacionář. Pak multifunkční místnost, kde bychom se mohli scházet se seniory z obou domovů,“ uvedla Jarmila Pomikálková, vedoucí domova sv. Anny.

V současné době Charita dokončila studii a vizualizaci nové budovy. Nyní se projednávají možnosti financování a v příštím roce by měla vzniknout projektová dokumentace.

„My se na projektu charity budeme podílet tím, že už jsme zveřejnili záměr na bezplatný převod pozemku, kde by vůbec měla Charita získat. Další záležitostí by mělo být, se svým způsobem zavázat, v rámci pravidel, které jsou z Moravskoslezského kraje, k tomu, abychom se podíleli na 30% oprávněné provozní ztráty,“ vysvětlil starosta Libor Slavík.

Na získání peněz, které budou potřebné pro realizaci stavby, se už v letošním roce podíleli sami občané, když přispěli v rámci Tříkrálové sbírky. Stejný záměr se plánuje i pro rok 2020.

„Z Tříkrálové sbírky z letošního roku, z roku 2019, jsme použili část výtěžku na zpracování studie, ta stála 160 tisíc korun. Teď chystáme sbírku na rok 2020 a jeden ze záměrů bude zase financování projektové dokumentace,“ řekla Jarmila Pomikálková, vedoucí domova sv. Anny.

Charita ve Studénce zajištuje pomoc nejen tamním občanům, ale i seniorům z okolních obcí, jako jsou Bravantice, Velké Albrechtice a další a to bezmála 30 let.




EP Partners s.r.o. - Tatra Metalurgie a.s.
Kopřivnice
od 17 800 Kč/měsíc

Detail

Pracoviště Stecomtra, Nový Jičín
Nový Jičín
od 12 880 Kč/měsíc

Detail

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace
Bílovec
od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků