Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Novou cyklostezku podél ulice Sjednocení čekají v letošním roce drobné úpravy

  • Studénka,

Na sklonku minulého roku byla zprovozněna část cyklotrasy. Konkrétně část podél ulice Sjednocení. V prvním pololetí letošního roku jí čeká pár úprav, a to především k posunutí prozatímního dopravního značení.

 „Ve směru tady od centra dolů po „Spojovačce“ k ulici Panská, je v tuhle chvíli značka, která ukazuje nájezd na cyklostezku směrem doleva. V tuto chvíli v rámci provizorního značení je na cestě piktogram určující stezku poněkud posunut až za značku. V příznivějších klimatických podmínkách, během jara, ještě před dokončením celé akce, dojde k posunutí piktogramu před značku,“ uvedl starosta města Libor Slavík.

Značení, i když zatím provizorní, nerespektují někteří cyklisté. Tento nešvar zaměstnává strážníky Městské policie, kteří se na problémové místo stále častěji zaměřují. Cyklisty, kteří nevyužijí stezku, tak může postihnout nemalá pokuta.

 „Na místě provádíme preventivní osvětu. Zjistili jsme, že cyklisté neví, jakým způsobem mají využívat jednak pozemní komunikaci a jakým cyklostezku. Zákon 361 o provozu na pozemní komunikaci striktně stanoví, že pokud je zřízena cyklostezka, má cyklista povinnost tuto cyklostezku použít. Ke konci. Pokud cyklista poruší ustanovení zákona 361 hrozí pokuta až do výše dvou tisíc korun,“ vysvětlil velitel Městské policie Jan Pesničák.

Další záležitostí, o které město jedná, je srovnání terénu a jeho úprava pro vybudování trávníkového pásu oddělující stezku od silnice.

 „S projektantem řešíme srovnání a vybudování zeleného pásu v místech, kde je nyní svod pro odpad a odvod vody s tím, že by došlo k zatrubnění tohoto úseku a srovnání pásu tak, jak je v horní části cyklostezky,“ doplnil starosta města Libor Slavík.

V budoucnu by mohla být stezka na ulici Sjednocení prodloužena až po ulici 2. května a na opačném konci kolem Městského úřadu až po obchodní dům Kotvice. I v těchto úsecích je chodníkové těleso k vybudování stezky dostatečně široké.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy