Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

ZŠ Sjednocení se málem opět ocitla pod vodou

  • Studénka,

Požární rozvod vody z šedesátých let minulého století se nacházel v havarijním stavu, což se začalo odrážet na jeho bezpečnosti. Nemalý objem vody představuje obrovské riziko a oprava je tak neodkladná.

Milan Kyjovský, odbor Místního hospodářství a údržby majetku: „Byli jsme zde zavolání panem školníkem, když zjistil, že v suterénu školy, v šatnách, protéká toto potrubí a na zemi se objevila louže. Řešili jsme to, přišli jsme na to, že je potrubí porušeno. Má v průměru 2,5 coule, což je opravdu velké potrubí, je tam obrovské množství vody a obrovský tlak“.

Situaci komplikuje fakt, že potrubí napájí přes dvacet hydrantů. Kvůli bezpečnosti, která je pro všechny prioritou, byly prozatím instalovány hasicí přístroje.

Milan Kyjovský, odbor Místního hospodářství a údržby majetku: „Na tuto situaci jsme urychleně zareagovali, okamžitě jsme vyměnili dva ventily, kterými jsme okruh uzavřeli a okamžitě jsme museli řešit náhradu hasícími přístroji, protože se jedná o požární, bezpečnostní prvek a zahájili jsme řešení, co dál“.

Jana Mantheeová, ředitelka školy: „Měli jsme obavy, že potrubí praskne a řešili jsme s městem. Čekali jsme na ventily, aby se mohlo potrubí odstavit. V této chvíli máme odstavené i hydranty a mění se celé napájení“.

Už i tak omezený chod školy tato mimořádná situace nikterak nenarušila. Práce probíhají především ve sklepeních, kde žáci momentálně přístup nemají. Jediným problémem tak bývá pouze hluk.

Jana Mantheeová, ředitelka školy: „Jediné omezení, které jsme měli, bylo jen jedno odpoledne, kdy se musela zastavit voda a děti nemohly používat toalety a nemohly se umývat. Řešili jsme to tím, že voda tekla ve školní jídelně, děti byly venku, bylo pěkně. Omezilo nás to minimálně. V současné době nechodíme do šaten, protože je to prostor, kde by se děti potkávaly a to nesmí, tak i proto nás to omezuje minimálně.

Zastaralé potrubí, které se na škole nachází už řadu let, bude nahrazeno moderním a snadněji opravitelným.

Milan Kyjovský, odbor Místního hospodářství a údržby majetku: „Stávající ocelové trubky budou nahrazeny plastovými. Jednak to usnadní montáž, samozřejmě to bude také rychlejší a také už nebude hrozit, že nám trubka časem prorezaví.

Na základní škole Sjednocení bude v nejbližších dnech vyměněno téměř 100 metrů požárního potrubí, za které město zaplatí celkem 360 tisíc korun.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy