Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ani Studénce se nevyhnula karanténa ve školách, školy vyučují distančně

  • Studénka,

Od poloviny října musely uzavřít všechny školy a žáky poslat domů. Výuka je ale nemine. Kantoři jsou připraveni především z jara, kdy se s distanční výukou seznámili.

Milan Stiller, ředitel ZŠ FKT: „Od 14. října naše škola jako všechny ostatní základní školy v České republice. Poskytujeme distanční výuku, poučili jsme se z jarní části, kdy jsme měli zavřené školy, doplnili jsme nějaké věci, získali jsme spoustu poznatků z jarního uzavření, proto teď hodně pracujeme s Google aplikacemi.“
Aranka Horváthová, ředitelka ZŠ Butovická: „V první vlně byla nepovinná a teď, od letošního školního roku, je povinná, uzákoněná. Když se podíváme, tak i v klasické výuce, kterou máme, vyskytují se problémy, natož v distanční výuce, která je nová, nejen pro nás, ale pro všechny školy v celé České republice.“

Ve Studénce I byl každému z žáků přidělen Google účet. Žáci jsou povinni plnit zadané úkoly a většinou neměli problém se se známým prohlížečem sžít.

Milan Stiller, ředitel ZŠ FKT: „Co se týče výuky, tak u nás došlo k velké změně a to tím, že všichni žáci mají své Google účty. Znamená to, že se pohybují ve známém prostředí. Druhostupňoví žáci byli seznamováni už od začátku září a trochu jsme se připravovali na možnost distanční výuky. Ti měli oproti prvostupňovým náskok.“

Výuka probíhá také způsobem off-line. Rodiče žáků si mohou vyzvednout také papírové zadání úkolů. Upřednostňován jak ze strany škol, tak rodičů je ale online způsob.

Milan Stiller, ředitel ZŠ FKT: „Máme nějaké online výukové programy pro online výuku a konzultace. Přes Google máme zadávány práce druhostupňovým žákům přes Google učebnu. Na prvním stupni už zkoušíme jiné věci, jiný způsob zadávání, než tomu bylo na jaře. Od září, jsme si nastavili svůj jednoznačný plán, a to ten, že budeme vyučovat, dohánět spoustu věcí, které jsme v loňském roce nestihli dodělat.“

Základní škola Butovická zavedla rovnou několik forem výuky. Online výuka má dvě formy, a to synchronní a asynchronní. Vyučování ale probíhá stejně jako na Základní škole Františka kardinála Tomáška i offline.

Aranka Horváthová, ředitelka ZŠ Butovická: „Synchronní výuka je taková, že žáci s pedagogy jsou v určitém čase na určitém virtuálním místě, společně pracují a řeší určitý problém. Asynchronní výuka je taková, že učitelé svým žákům zadají úkoly a žáci podle svého pracovního tempa tyto úkoly zpracují a v určitý čas je odevzdávají. My tuto výuku spojujeme.“

Základní škola Butovická situaci zvládá a dlouho se na ni připravovala, během přípravných školení.

Aranka Horváthová, ředitelka ZŠ Butovická: „My jsme se s tím poprali myslím si, že velmi dobře. Náš tým pedagogů se připravoval v přípravném týdnu v srpnu, kdy jsme pravidelně měli různá školení a vzdělávali jsme se ve formě distanční výuky.“

Nejhůře se se situací vyrovnává škola Sjednocení. Tam onemocnělo hned několik pedagogů včetně dětí. Nakonec e potýkali i s hromadnou karanténou.

Jana Mantheeová, ředitelka ZŽ Sjednocení: „V podstatě oproti první vlně je to o hodně jiné, protože první vlna nás zastihla daleko dřív, než se uzavřel školy, protože už 4. října jsme měli prvního pozitivního. Museli jsme zrušit školy v přírodě, bylo to v neděli, museli jsme všechny obtelefonovat. Šlo nám pět kantorů do karantény, pak přibývali další pozitivní.“

Nyní je náročné výuku opět začít. Distanční výuka na této škole byla kvůli zmíněným problémům jen krátce.

Jana Mantheeová, ředitelka ZŽ Sjednocení: „V této chvíli, protože nám především první stupeň postihla karanténa, rozjížděli jsme se pomalu, nechávali jsme děti doma, co se týče nemoci a karantény a distančně jsme vzdělávali pouze jeden týden.

Kdy žáci usednou do školních lavic není vůbec jisté.


Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků