Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Vysvědčení v online duchu, papírové jen pro nejmenší

  • Studénka,

Pololetní vysvědčení si letos odnesou pouze druháci a prvňáčci, pro které to bude jejich první výstup ze školy. Ostatní žáci jej uvidí pouze online.

Aranka Horváthová, ředitelka ZŠ Butovická: „Bude to klasické. Děti dostanou alespoň výpisy. Pro prvňáčky to bude letos poprvé, druháci po druhé. Rodiče žáků 3–9 tříd budeme informovat tak, jak nám to nařizuje Ministerstvo školství přes náš systém.“

Milan Stiller, ředitel ZŠ FKT: „Vysvědčení budeme předávat ve čtvrtek, v době, kdy máme předávat pro první a druhé ročníky, které jsou ve škole. Pro ostatní žáky zprůhledníme známku ve školním systému, aby si mohli rodiče doma přečíst, jak jsou děti hodnoceny za první pololetí. Známka bude doprovázena i slovním hodnocením třídního učitele.“

Zbylí žáci se své pololetní výsledky dozví na internetu. Papírovou formu si budou moci odnést po prvním návratu do lavic.

Milan Stiller, ředitel ZŠ FKT: „Bude možné, aby jej žáci obdrželi po jejich návratu do školy. Jamile se do školy vrátí, tak jim fyzicky výpis předáme.“

Při hodnocení dětí bylo zohledněno několik aspektů, jako zapojení samotných žáků do online výuky nebo plnění úkolů. Podíl na výsledné známce za první pololetí měl však také přístup v prezenční výuce.

Aranka Horváthová, ředitelka ZŠ Butovická: „Žáci chodili o září do školy. V září byla prezenční výuka, pak byla distanční, zase prezenční. Pak se nám žáci střídali. Známek z prezenční výuky jsme nasbírali dostatek, ale také je máme z distanční výuky. Na naší škole dostanou všichni žáci klasické známky, to znamená jedničky, dvojky… pětky dávat nebudeme.“

Milan Stiller, ředitel ZŠ FKT: „Při klasifikaci jsme používali náš hodnotící řád, který je řádně schválen školskou radou. Nebylo potřeba žádných úprav. Proto jsme přistoupili k hodnocení tak, jak nám novela ministerstva říká, že máme zohledňovat veškeré podmínky i distanční výuky jako připojování k online hodinám, plnění úkolů, odevzdávání, také kvalita odevzdané práce, ale na druhou stranu i to, jak se posunula a prohloubila jejich digitální gramotnost.“

Nejhůře celou situaci vnímají deváťáci. Ti by se v běžném režimu připravovali formou zkušebních testů na přijímací zkoušky. Na Základní škole Františka kardinála Tomáška proto otevřeli kurz přípravy k přijímačkám. Tam si žáci zkoušejí alespoň základní testovací otázky.

Milan Stiller, ředitel ZŠ FKT: „Žáci devátých ročníků se mohli už v prvním pololetí zúčastnit kroužku přípravy k přijímacím zkouškám, kdy měli jednou týdně pod vedením pana učitele z matematiky a pod vedením paní učitelky z českého jazyka konkrétní testové otázky, které se mohou objevit i u přijímacích zkoušek.“

Aranka Horváthová, ředitelka ZŠ Butovická: „Deváťáci to mají také tak. Vysvědčení z prvního pololetí se jim počítá do přijímacích zkoušek. Doufáme a těšíme se, že je budeme mít od února ve škole, a že doženeme to, co v distanční výuce nejde.“

Tradičně se začátkem Nového roku ve Studénce pro deváťáky konala akce – Knihovna povolání. Ta musela být kvůli opatřením v letošním roce zrušena. Absolventi základních škol si ji i přesto mohli užít alespoň online.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy