Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ve Studénce začala stavba suchých poldrů, pomohou při bleskových povodních

  • Studénka,

Poldry, tedy nádrže určené k zachytávání vody, které pojmou tisíce litrů vody, by měly být hotové koncem léta. Stavba bude, pokud počasí dovolí, zahájena v nejbližších dnech.

Radmila Nováková, odbor SŘÚPaR: „Město Studénka vysoutěžilo zhotovitele pro výstavbu poldrů, který v nejbližších dnech, to znamená už v 19. týdnu, měl zahájit práce, které souvisí s přípravou realizace této stavby.“
Libor Slavík, starosta: „K předání staveniště došlo 14. května a od pondělí 17. května je stavba oficiálně zahájena. Termín dokončení je do 30. 9. letošního roku. Doufejme, že počasí bude lepší než jako je tomu dnes a že firma bude moci realizovat celé dílo tak, jak je ve smlouvě uvedeno.“

Poldry budou ve zmíněné lokalitě vystaveny dva. Jeden v těsné blízkosti posledního z domů, druhý bude vodu zachytávat o několik metrů dál. Jeho realizace se ale zatím v přípravách.

Co se týče druhého poldru, který bude v další části ulice Na Trávníkách, je to složitější. Prozatím probíhají pozemkové úpravy. Jeho realizace je během na dlouhou trať. Zatím co první z poldrů, jehož výstavba už probíhá, se nachází na hranici dvou katastrálních území. Po kolaudaci celé stavby bude pozemek odkoupen.

Libor Slavík, starosta: „Tento poldr, který se už realizuje, je momentálně z velké části na území Velkých Albrechtic. Domluva s nimi byla bez komplikací. Po skutečném dokončení díla bude stavba zaměřena.“
Radmila Nováková, odbor SŘÚPaR: „Máme podepsanou s obcí Velké Albrechtice smlouvu o smlouvě budoucí. Po zaměření stavby budeme pozemek odkupovat.“

Nejvíce poldry ocení obyvatelé ulice Na Trávníkách, zejména ti v její spodní části. Při bleskových povodních byly jejich domy několikrát zatopeny a poškozeny. Jen za loňský rok se s velkou vodou potýkali dvakrát.

Libor Slavík, starosta: „Lidé na tyto poldry čekají, zejména tady na tento poldr, který už má všechny záležitosti vyřešené. Věřím, že celá akce bude absolutně bez komplikací, že počasí dovolí stavbu zrealizovat v klidu.“

Celá akce vyjde na zhruba 9 milionů korun včetně DPH. 90 % této částky městu Studénka dotuje Ministerstvo zemědělství.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy