Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Kotvice po revitalizaci zajistí lepší domov chráněným druhům, vstup na naučnou stezku je nyní zakázán

Studénka |  | Expres Studénky

V přírodní rezervaci Kotvice u Studénky začala obnova rybníků a mokřadů. Rozsáhlá revitalizace území je nutná pro další ochranu vzácných druhů vodních ptáků a obojživelníků, kteří tu žijí.

Přírodní rezervace Kotvice byla v současné podobě vyhlášena v roce 2014. Účelem je ochrana rybníků Kotvice a Nový rybník s přilehlým okolím, na které jsou vázány zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, primárně obojživelníků a vodních ptáků.

Teď zde byly zahájeny rozsáhlé práce, které jsou nutné pro další ochranu těchto druhů, aby tu vznikly nové pestřejší možnosti pro hnízdění ptactva a rozmnožování obojživelníků.

Václav Osmančík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: “Účelem těchto stavebních prací je, pokud možno, ochránit ta rybniční stanoviště před povodňovými vodami blízké řeky Odry a současně zajistit a zlepšit stav těch stanovišť pro vodní ptactvo nebo obojživelníky.”

Prioritním cílem prací je ochrana ptáka motáka pochopa, který zde hnízdí. Tohoto ptáka má i Chráněná oblast Poodří ve svém znaku.”

Kromě zlepšení podmínek pro tohoto létavého dravce ochranáři doufají, že revitalizace oblasti umožní lepší hnízdění v mělčinách a na ostrovech i pro kolonii racka chechtavého a potápku černokrkou. A věří, že rozšířený porost rákosí by mohl zpět přilákat bukače velkého.

Proto je teď nutné opravit především hráze obou rybníků, které jsou ve špatném stavu a nedokážou zabránit povodňovým rozlivům řeky Odry.

Václav Osmančík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: “Voda z řeky Odry se dostává do rybniční kotliny, což má za následek ubývání rozlohy rákosových porostů, a současně dochází k rozplavování hnízdních hrázek. Postupem času také dochází k zárůstu ostrovů vzrostlou vegetací, což také limituje ty hnízdní možnosti.”
Václav Osmančík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: “Co se týče těch rybníků, tak zde je důležité upravit stávající hráze. To samozřejmě nejde bez pokácení některých dřevin, a to jednak na hrázích pak i na vybraných ostrovech, popřípadě hnízdních hrázkách. Následně budou obnoveny i stávající nápustní a výpustní objekty a kromě rybničních kotlin jako takových budou ty práce budou probíhat i v bezprostředním okolí a budou pročištěny odtokové strouhy a náhon, který dotuje rybníky vodou.”

Součástí projektu je také vytvoření tří tůní na loukách mezi rybníky a řekou Odrou. Na několika místech budou vysazeny nové stromy.

Práce potrvají do konce března příštího roku.

Václav Osmančík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: “Nicméně harmonogram prací je navržen tak, aby některé ty práce, s ohledem na zájmy ochrany přírody, mohly být přerušeny a mohly být prováděny v podzimním období, kdy nebude probíhat hnízdění nebo rozmnožování obojživelníků. Takže i tady na to jsme mysleli. Stavební činnost je pod dozorem biologického dozoru, který samozřejmě situaci monitoruje tak, aby došlo, pokud možno, k co nejmenším škodám na předmětech ochrany a krajiny jako takové.”

Jakmile staveniště zmizí, okolí, včetně provizorní příjezdové cesty, se vrátí do původního stavu.

Důležité a zásadní pro veřejnost je nyní ale to, že je vstup na naučnou stezku, která kolem rybníků vede, zakázán.

Václav Osmančík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: “Dočasně jsme úsek naučné stezky museli uzavřít pro veřejnost, a to konkrétně úsek z Nového Horky po hlavní hrázi rybníka Kotvice. Veřejnost nesmí na staveniště vstupovat. A pokud bude mít zájem naučnou stezku navštívit, tak s příchodem od nádraží ve Studénce.”
Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “V této souvislosti, kdy dochází k nějakému omezení v rámci vstupu do části chráněné krajinné oblasti v rámci Nové Horky, tak samozřejmě zaznamenáváme i připomínky občanů. My jsme měli v minulém týdnu ostatní výbor, kde byla i beseda s občany, a samozřejmě i tyhle dotazy tam směřovaly, zejména z toho důvodu, že tam je nedostatečné značení. Nějaké stížnosti byly i na znečištění komunikací a podobně. Takže my jsme vyvolali i jednání, jak se zhotovitelem té akce, tak samozřejmě i ze zástupci AOPK. Tam jsme si prodiskutovali ty připomínky, které občany k tomu průběhu těch prací mají, a kde jsme požadovali sjednání nápravy, ať už čištění komunikací nebo úpravu toho dopravního značení, které v okolí cyklostezky je. Tam nás i zástupci obou smluvních stran informovali, že tam i určitou část neplachy dělají Lesy České republiky, které tam ve stejném okamžiku těží dřevo. Takže, bohužel, je to staveniště, potrvá to opravdu zhruba rok. Ale opravdu jsou to ti ochránci přírody, kteří se o tu krajinu starají, a ti vyhodnotili, že je opravdu tahle revitalizace nutná a veškeré zásahy dělají se svou odborností.”

Celý projekt revitalizace přijde na zhruba 63 milionů korun, hrazen je z prostředků Národního plánu obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

Nahlásit chybu


K tématu

Revitalizace rezervace Kotvice u Studénky je nutná, lépe ochrání vzácné druhy

V přírodní rezervaci Kotvice u Studénky začala obnova rybníků a mokřadů. Revitalizace území je nutná pro další ochranu vzácných druhů vodních ptáků a obojživelníků, kteří tu žijí. Práce potrvají rok.

Areál u hřiště v Nové Horce získá nový kabát, propojí se i s lokalitou u zámku

14. července 2023 16:30 | Studénka | Petra Dorazilová

Studénka připravuje rekonstrukci objektu, který je nejen sportovním, ale i společenským zázemím místní části Nová Horka. Součástí projektu bude i úprava sousedního volnočasového areálu.

Studénka představila plán na zvelebení své části Nová Horka

14. července 2023 10:50 | Studénka | Petra Dorazilová

Studénka připravuje rekonstrukci objektu, který je sportovním i společenským zázemím místní části Nová Horka. Součástí projektu bude i úprava sousedícího volnočasového areálu.


Ostravská univerzita chce postavit nové studentské koleje za miliardu korun

Včera 19:38 | Ostrava-město | Jiří Cileček

Ostravská univerzita přišla s plánem výstavby nových vysokoškolských kolejí. Nová výstavba v prostorách současných kolejí Jana Opletala má aktuální kapacitu více než zdvojnásobit. Stát bude miliardu korun a s financováním pomůže univerzitě město i kraj. Stavba má začít příští rok a hotová by měla být v roce 2027.

ADRA slaví 20 let dobrovolnictví v Česku. První centrum vzniklo ve Frýdku-Místku

ADRA slaví letos 20 let dobrovolnictví v České republice. Úplně první centrum přitom vzniklo ve Frýdku-Místku. Právě tady proběhla velká oslava spojená s poděkováním dobrovolníkům i klientům.

Hokejový šampionát se povedl po všech stránkách. Fandové společně sledovali i finálové boje v Praze

Vítězstvím české reprezentace skončilo v neděli v Praze hokejové mistrovství světa. Ostravská část šampionátu skončilo o pár dní dříve, protože o medaile se bojovalo už jen na jednom stadionu. Nic to ale neubralo Ostravě na kreditu skvělého pořadatele a pochvala samozřejmě patří i fantastickým fanouškům.

Emoce radosti v karvinské házenkářské hale, domácí vybojovali mistrovský titul

Házenkáři Karviné se po roční pauze radují ze získání mistrovského titulu, a to za bouřlivé podpory plné haly fanoušků. Věčného rivala z Plzně porazili sebevědomě 35:27.

Hrad Hukvaldy má nové návštěvnické centrum, na zřícenině poskytne nejen sucho a teplo

Nové pokladny, informační centrum, sociální zázemí a v například v dešti i sucho a teplo. To vše nabízí nové návštěvnické centrum hradu Hukvaldy. Slavnostně bylo otevřeno v sobotu, kdy děti v areálu hradu hledaly poklad.

Nextbike propojil možnost sdílení kol mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou

Modrá sdílená kola přidala do své nabídky novou možnost. Lidé si mohou kolo půjčit ve Frýdku-Místku a vrátit ho v Ostravě, stejně tak i v opačném případě. Propojení obou měst bylo možné kvůli ideálnímu cyklistickému spojení.

Pěšky zdolali půl Evropy a přešli Alpy i pro malou handicapovanou atletku

Dva kamarádi z Nového Jičína, kteří se rozhodli překonat sami sebe, vyrazili pěšky z Barcelony zpět domů. Teď už jsou v cíli. Více než dva tisíce tři sta kilometrů za 75 dní zdolali i pro handicapovanou Natálku.

Dům v Petrovicích u Karviné zachvátil velký požár, rodina spala uvnitř

Včera 13:42 | Celý MS kraj | Jiří Cileček

Rodina z Petrovic u Karviné měla štěstí v neštěstí. Spali v domě, který zachvátil po druhé hodině v noci velký požár. Naštěstí se jim nic nestalo a z domu se dostali ještě před příjezdem hasičů. Ti ale zachraňovali ještě zvířecí mazlíčky dětí. Škoda po požáru je 5 milionů korun.

Léčivé prameny v Horských lázních Karlova Studánka požehnal biskup ostravsko-opavský

26. května 2024 12:17 | Celý MS kraj | Karel Soukop | Jesenický expres

V lázních Karlova Studánka byla slavnostně zahájena letošní sezóna. Zdejší prameny železité kyselky požehnal biskup ostravsko-opavský Mons. Martin David. V Karlově Studánce se nachází 7 lázeňských pramenů, z nichž nejstarší, Maxmilián, byl objeven již v roce 1780. Léčivé prameny tryskají z hloubky více než 100 metrů.

Začala revitalizace hřiště za Komenského školami, uprostřed bude umělý fotbalový trávník

Začala revitalizace hřiště u Komenského ulice, které bude sloužit dvěma školám, sportovním klubům a veřejnosti. Zastaralý antukový ovál nahradí atletická dráha s moderním povrchem, uprostřed bude umělý fotbalový trávník.

Basketbal hráli nonstop dvanáct hodin

Dvacátý ročník basketbalového maratonu proběhl na Mendelově střední škole. Odstartoval v šest hodin večer a vytrvalci hráli nepřetržitě dvanáct hodin.

Mozaika se stovkami dětí oslavila v pohádkovém lese den rodiny

26. května 2024 12:10 | Nový Jičín | Petra Dorazilová | Novojičínský expres

Areál Skalek se proměnil v pohádkový les. Na jeho zážitkovou stezku se vydala více než tisícovka dětí. Rodinné centrum Mozaika akci uspořádalo na oslavu Mezinárodního dne rodiny.

Školáci vyzpovídali pamětníky moderních dějin a doplnili archiv Post Bellum

25. května 2024 9:57 | Nový Jičín | Petra Dorazilová | Novojičínský expres

Čtyři novojičínské základní školy se zapojily do projektu společnosti Post Bellum “Příběhy našich sousedů”. Žáci vyzpovídali pamětníky a z jejich vzpomínek vytvořili rozhlasovou reportáž. Tu prezentovali před publikem v aule radnice.

Poskytnout první pomoc se ve Studénce učily i pětileté děti

24. května 2024 16:52 | Studénka | Petra Dorazilová | Expres Studénky

Zavázat rozbité koleno, ošetřit popáleninu a další základy první pomoci se v rodinném centru učily děti ve věku od pěti let. Proškolení této jednotky malých záchranářů trvalo téměř dvě hodiny.

Novojičínská ZUŠka proměnila městský park ve velké pódium

Novojičínské Smetanovy sady obsadili hudebníci, tanečníci, zpěváci a výtvarníci ze základní umělecké školy. Touto přírodní uměleckou scénou se připojili k celorepublikovému festivalu ZUŠ Open.

Tamburaši zazářili na jarním koncertu v Dělnickém domě

24. května 2024 7:40 | Studénka | Petra Dorazilová | Expres Studénky

Sál Dělnického domu zaplnili příznivci hudby, která se line z drnkacích nástrojů. Konal se tu tradiční jarní koncert Tamburašského souboru Brač. Ten ve Studénce funguje více než 110 let.

Kotvice po revitalizaci zajistí lepší domov chráněným druhům, vstup na naučnou stezku je nyní zakázán
Vydáno 11. dubna 2024 13:50, Studénka, Petra Dorazilová
V přírodní rezervaci Kotvice u Studénky začala obnova rybníků a mokřadů. Rozsáhlá revitalizace území je nutná pro další ochranu vzácných druhů vodních ptáků a obojživelníků, kteří tu žijí.

Přírodní rezervace Kotvice byla v současné podobě vyhlášena v roce 2014. Účelem je ochrana rybníků Kotvice a Nový rybník s přilehlým okolím, na které jsou vázány zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, primárně obojživelníků a vodních ptáků.

Teď zde byly zahájeny rozsáhlé práce, které jsou nutné pro další ochranu těchto druhů, aby tu vznikly nové pestřejší možnosti pro hnízdění ptactva a rozmnožování obojživelníků.

Václav Osmančík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: “Účelem těchto stavebních prací je, pokud možno, ochránit ta rybniční stanoviště před povodňovými vodami blízké řeky Odry a současně zajistit a zlepšit stav těch stanovišť pro vodní ptactvo nebo obojživelníky.”

Prioritním cílem prací je ochrana ptáka motáka pochopa, který zde hnízdí. Tohoto ptáka má i Chráněná oblast Poodří ve svém znaku.”

Kromě zlepšení podmínek pro tohoto létavého dravce ochranáři doufají, že revitalizace oblasti umožní lepší hnízdění v mělčinách a na ostrovech i pro kolonii racka chechtavého a potápku černokrkou. A věří, že rozšířený porost rákosí by mohl zpět přilákat bukače velkého.

Proto je teď nutné opravit především hráze obou rybníků, které jsou ve špatném stavu a nedokážou zabránit povodňovým rozlivům řeky Odry.

Václav Osmančík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: “Voda z řeky Odry se dostává do rybniční kotliny, což má za následek ubývání rozlohy rákosových porostů, a současně dochází k rozplavování hnízdních hrázek. Postupem času také dochází k zárůstu ostrovů vzrostlou vegetací, což také limituje ty hnízdní možnosti.”
Václav Osmančík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: “Co se týče těch rybníků, tak zde je důležité upravit stávající hráze. To samozřejmě nejde bez pokácení některých dřevin, a to jednak na hrázích pak i na vybraných ostrovech, popřípadě hnízdních hrázkách. Následně budou obnoveny i stávající nápustní a výpustní objekty a kromě rybničních kotlin jako takových budou ty práce budou probíhat i v bezprostředním okolí a budou pročištěny odtokové strouhy a náhon, který dotuje rybníky vodou.”

Součástí projektu je také vytvoření tří tůní na loukách mezi rybníky a řekou Odrou. Na několika místech budou vysazeny nové stromy.

Práce potrvají do konce března příštího roku.

Václav Osmančík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: “Nicméně harmonogram prací je navržen tak, aby některé ty práce, s ohledem na zájmy ochrany přírody, mohly být přerušeny a mohly být prováděny v podzimním období, kdy nebude probíhat hnízdění nebo rozmnožování obojživelníků. Takže i tady na to jsme mysleli. Stavební činnost je pod dozorem biologického dozoru, který samozřejmě situaci monitoruje tak, aby došlo, pokud možno, k co nejmenším škodám na předmětech ochrany a krajiny jako takové.”

Jakmile staveniště zmizí, okolí, včetně provizorní příjezdové cesty, se vrátí do původního stavu.

Důležité a zásadní pro veřejnost je nyní ale to, že je vstup na naučnou stezku, která kolem rybníků vede, zakázán.

Václav Osmančík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: “Dočasně jsme úsek naučné stezky museli uzavřít pro veřejnost, a to konkrétně úsek z Nového Horky po hlavní hrázi rybníka Kotvice. Veřejnost nesmí na staveniště vstupovat. A pokud bude mít zájem naučnou stezku navštívit, tak s příchodem od nádraží ve Studénce.”
Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “V této souvislosti, kdy dochází k nějakému omezení v rámci vstupu do části chráněné krajinné oblasti v rámci Nové Horky, tak samozřejmě zaznamenáváme i připomínky občanů. My jsme měli v minulém týdnu ostatní výbor, kde byla i beseda s občany, a samozřejmě i tyhle dotazy tam směřovaly, zejména z toho důvodu, že tam je nedostatečné značení. Nějaké stížnosti byly i na znečištění komunikací a podobně. Takže my jsme vyvolali i jednání, jak se zhotovitelem té akce, tak samozřejmě i ze zástupci AOPK. Tam jsme si prodiskutovali ty připomínky, které občany k tomu průběhu těch prací mají, a kde jsme požadovali sjednání nápravy, ať už čištění komunikací nebo úpravu toho dopravního značení, které v okolí cyklostezky je. Tam nás i zástupci obou smluvních stran informovali, že tam i určitou část neplachy dělají Lesy České republiky, které tam ve stejném okamžiku těží dřevo. Takže, bohužel, je to staveniště, potrvá to opravdu zhruba rok. Ale opravdu jsou to ti ochránci přírody, kteří se o tu krajinu starají, a ti vyhodnotili, že je opravdu tahle revitalizace nutná a veškeré zásahy dělají se svou odborností.”

Celý projekt revitalizace přijde na zhruba 63 milionů korun, hrazen je z prostředků Národního plánu obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

Zdroj: https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/studenka/11000042522/kotvice-po-revitalizaci-zajisti-lepsi-domov-chranenym-druhum-vstup-na-naucnou-stezku-je-nyni-zakazan