Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Jeden z parků u DK Poklad prochází revitalizací.Změní se na reprezentativní místo

Park vedle pravého křídla kulturního domu Poklad prochází celkovou revitalizací. Účelem jeho proměny je vytvořit z tohoto místa klidovou reprezentativní plochu, která bude určena k odpočinku, relaxaci a procházkám.

Okolí kulturního domu Poklad se změní k nepoznání. Tmavé parky zarostlé zelení, kudy vedou popraskané asfaltové chodníky, se rozhodla kompletně zrevitalizovat porubská radnice.

Lucie Baránková Vilamová (ANO), starostka MOb Ostrava-Poruba: “Je pravda, že za oběma křídly Pokladu jsou plánovány parkovací domy. Jeden už byl dostavěn, staví ho město a městský obvod Poruba navazuje dalšími pracemi a to úpravou a revitalizací parků. My stojíme v parku, který projde revitalizací v letošním roce. Mělo by být hotovo zhruba v listopadu.”

Středobodem parku se stane vodní prvek. Tím bude žulová kašna od akademického sochaře Vladislava Gajdy, která byla v minulosti umístěna na Masarykově náměstí v centru Ostravy.

Petra Brodová (ANO), místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Kolem ní bude zpevněná plocha a povedou zde dvě hlavní pěší trasy z betonové dlažby, která bude materiálově designově navazovat na předprostor DK Poklad. Tyto dvě pěší trasy budou doplněny o mlatové stezky. To znamená z propustného přírodního materiálu.”

Park oživí také řada záhonů s trvalkami, travami, cibulovinami a vysazeno tady bude i téměř 30 nových stromů.

Petra Brodová (ANO), místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Park získá také nové veřejné osvětlení, instalován bude také nový mobiliář, zejména lavičky ať už ve středové hlavní trase podél fontány nebo i podél pěších tras. Ty budou doplněny ještě o dvě odpočinkové plochy, na kterých kromě sedacích prvků budou také stolky. V parku bude umístěno také pítko.”

Stinná místa v parku, kde nic neroste, zatraktivní podrosty s bylinným patrem, které budou navíc zadržovat vodu v přírodě.

Lucie Baránková Vilamová (ANO), starostka MOb Ostrava-Poruba: “Ten další park, který je z druhé strany Pokladu by měl projít revitalizací v příštím roce. Opět to bude zkoordinováno se stavbou parkovacího domu za druhým křídlem, který do rozpočtu město by mělo do toho příštího roku navrhnout.”

Z tohoto parku se stane místo pro aktivnější odpočinek. Vzniknou tam tři menší plochy zaměřeny na sportovní aktivity.

Petra Brodová (ANO), místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Jedna z nich bude plocha s trampolínami pro menší děti do 12 let. Druhá plocha bude streetballový basketbalový koš a ve třetí ploše budou umístěny pingpongové stoly, které se tam přesunou tady z tohoto parku. Bude tam také několik workoutových prvků.”

Park budou protínat dvě hlavní pěší trasy doplněné o mlatové stezky a nainstalován v něm bude i nový mobiliář.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy