Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava připravila dotace pro školství a talentmanagement. Žádosti se budou podávat dříve

  • Ostrava,

Školství, vzdělávání a talentmanagement budou pro příští rok v Ostravě podpořeny dvěma programy, ve kterých je přichystáno téměř 40 milionů korun. Žádosti o dotace mohou zájemci podávat letos dříve, aby peníze mohli využívat už na začátku roku.

Ostravský magistrát dlouhodobě podporuje školství a vzdělávání a atak i letos vyčlenil ve svém rozpočtu finance na dva speciální programy. Celkem 40  milionů tak půjde na celoroční i jednorázové zájmové a vzdělávací aktivity.

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy: "Peněžní prostředky z programu na podporu školství jsou určeny k financování  aktivit včetně těch pro děti z mateřských škol, významných akcí celoměstského charakteru, mezinárodní spolupráce pro žáky základních a středních škol, a zájmových a vzdělávacích aktivit realizovaných školskými zařízeními a právnickými osobami neziskového charakteru. Maximální výše podpory na jeden projekt je 250 tisíc korun."

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu, který je unikátní v rámci celé České republiky, je zaměřen na techniku, přírodovědu, matematiku a také čtenářskou gramotnost.

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy:  "Program systematicky posiluje nadání dětí a jeho rozvoj, pomáhá vytvářet podmínky pro mimořádné talenty. Peníze je možné čerpat na vznik nových a rozvoj stávajících subjektů, talentcenter a science center, na projekty spolupráce vysokých škol při řešení problematiky města Ostravy, na pořádání krajských a celostátních soutěží mateřských, základních a středních škol zejména v přírodovědných a technických oblastech a na rozvoj stávajících vzdělávacích oborů a programů, které podporují budoucí odborníky, chybějící na trhu práce. Žadateli mohou být ostravské mateřské, základní,
střední a vysoké školy, školská zařízení zájmového vzdělávání a právnické osoby neziskového charakteru se sídlem v Ostravě."

Pro letošní rok se podávání žádostí díky elektronizaci značně zjednodušuje. Zájemce pouze odešle žádost do informačního systému. Termín pro jejich podání je už od 5. do 16. října tak, aby bylo možné peníze čerpat od začátku roku. Bližší informace najdete na webu města https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-rozpoctu-smo/skolstvi.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy