Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Ostravě-Nové Vsi začala výstavba nového parku U Boříka za 17 milionů

  • Ostrava,

Ostravský obvod Nová Ves bude mít nový park k aktivnímu odpočinku i relaxaci. Dostane název U Boříka a vznikne přeměnou současné zelené rekreační plochy. Výstavba vyjde na více než 17 milionů korun a hotová by měla být na přelomu letošního a příštího roku.

Díky revitalizaci se část území v těsné blízkosti ulice 28. října dočká komfortního využití pro volnočasové aktivity.

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora pro životní prostředí: "Na další ze zcela nových nebo revitalizovaných městských parků se již brzy mohou těšit občané v Nové Vsi. Park se bude rozprostírat mezi jižní a severní částí obce Nová Ves, které od sebe v minulosti oddělil násep komunikace 28. října. Koncepčně je rozdělen do více funkčních celků, kdy ty hlavní představuje jakási nová ‚náves‘ na souběhu cest a v blízkosti průchodu do severní části obce. Bude to jakýsi sjednocující prvek Nové Vsi, tedy místo, které poslouží k přirozenému setkávání. V jejím sousedství pak vznikne parková část s herním prvkem a prostorem pro nejrůznější akce. Počítá se s letním kinem nebo bruslařským oválem a s travnatou loukou uvnitř."

Park U Boříka dostane mobiliář takzvaně šitý na míru. Budou nainstalovány nové lavičky a drobné sportovní vybavení, doplněné dětskou prolézačkou i potrubním telefonem. Do svahu vedle kiosku přibude horská skluzavka a přístupový prostor k ní bude využitelný v zimě i pro sáňkování. Park bude doplněn o nové veřejné osvětlení a WC, včetně bezbariérové varianty. Zvolený mobiliář, spolu s dalším vybavením, respektuje navrhovaný charakter parku. Při jeho výběru byl kladen důraz na jednoduchou údržbu, robustní konstrukce a nadčasovou estetiku.

Ondřej Vysloužil, studio VYSLOUŽIL ARCHITEKTI: "Park svou severní stranou přiléhá k tělesu třídy 28. října, jehož svah porostlý izolační zelení využívá. Z východu je pak vymezen obloukovou sjezdovou rampou z této komunikace na ulici U Boříka, která následně park ukončuje z jeho jižní strany. Na západní straně je park ohraničen ulicí Bartošova, ústící do podchodu směrem do severní části Nové Vsi. A právě v místě propojení obou dopravní stavbou rozdělených částí obce jsou směřovány hlavní pobytové funkce parku. Počítáme zde se zpevněnou plochou pro možnost setkávání obyvatel a drobné zázemí v podobě hudebního altánu nebo objektu s toaletami. V tomto místě střetávání parkových cest, bude umístěn i přírodní amfiteátr."
Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Centrální část parku tedy můžeme chápat jako klidovou. Díky prostorovému rozčlenění pomocí zeleně budou tuto část parku charakterizovat rozmanitější celky v podobě palouků. Prostor za oválem, zvedající se na vyvýšenou komunikaci, bude nejklidnější částí parku. Naopak aktivní zóna vyroste v západní parkové části. Její součástí bude přírodní amfiteátr, s využitím k výše zmíněnému letnímu promítání. Chybět nebude ani zastřešené pódium."

Při výstavbě dojde taktéž k sadovým úpravám, vycházejícím z funkčního členění prostoru. Stávající dřeviny budou zachovány v největší možné míře, doplní je však nové druhy stromů a keřů. Tím se ustaví tzv. parková kostra, zahrnující, kromě jiného, nezbytnou izolační zeleň.

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora pro životní prostředí: "Do prací na novoveském parku se také zapojil státní podnik DIAMO. Je to na základě uzavřeného memoranda, které jsme právě s Diamem před lety uzavřeli a spočívá v poskytnutí nejen finanční součinnosti při realizaci řady projektů, kterými chceme společně zlepšit životní prostředí v Ostravě. V připravovaném parku U Boříka spočívá spolupráce v realizaci terénních a sadových úprav."

Zhotovitel stavby už podepsal smlouvu a převzal staveniště. Park by měl být s největší pravděpodobností dokončen během přelomu let 2022/23. Autory návrhu jeho podoby jsou architekti Ondřej Vysloužil, Ondřej Turoň a krajinářská architektka Andrea Ambrožová. Z pozice generálního projektanta celý návrh zastřešilo studio VYSLOUŽIL ARCHITEKTI. Náklady na vybudování celého nového parku budou 17,2 milionu korun.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "V posledních letech se statutární město Ostrava výrazně soustředí na realizaci tzv. zelených projektů, vracejících přírodu do města. Jejich společným jmenovatelem jsou rekonstrukce a oživení neprosperujících veřejných prostranství. Připomenout můžeme zásadní revitalizaci břehů Ostravice, Farskou zahradu, proměnu veřejného prostoru na Prokešově náměstí či významnou změnu Smetanova sadu. Vloni byla doplněna smíšená trvalková výsadba v různých částech města, v sedmnácti lokalitách byly vysazeny trvalky a cibuloviny."

Připravovány jsou také parkové úpravy za poliklinikou v Hrabůvce či u zábřežského zámku.

Nahlásit chybu


K tématu
WC Servis s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 35 000 do 40 000 Kč/měsíc

Detail

Protektia s.r.o., Moravskoslezský kraj
Ostrava
od 30 000 do 35 000 Kč/měsíc

Detail

SAVETI Facility Management s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 120 Kč/hod.

Detail