Profesor Roman Hájek kandiduje na funkci děkana Lékařské fakulty ​Ostravské univerzity

  • 13. února 2020,
  • 8:30,
  • PR

Řádná volba nového děkana Lékařské fakulty se uskuteční v úterý 3. března. Hlavním důvodem kandidatury Romana Hájka je složitá situace Lékařské fakulty a její nejistá budoucnost. Profesor Roman Hájek pracuje více než 30 let jako lékař, je specialistou v oboru hematologie a onkologie, více než dvacet let se věnuje vědecko-výzkumné činnosti v rámci řady národních a mezinárodních projektů.

Pokud bude zvolen děkanem Lékařské fakulty, bude patřit mezi jeho hlavní cíle získání nové akreditace pro obor všeobecné lékařství a zajištění dostatečné odborné garance tohoto oboru, vybudování kvalitního fungujícího výzkumu a výchova vlastních doktorandů. V neposlední řadě chce klást větší důraz na užší spolupráci se studenty a studentskými organizacemi.

„Dva roky jsem zastával místo proděkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity a od roku 2015 pracuji na pozici prorektora pro strategii a rozvoj Ostravské univerzity. Po celý svůj život se věnuji odborné publikační a přednáškové činnosti, potkávám se studenty, vědci a špičkovými odborníky nejen u nás, ale i v zahraničí. Cítím, že za stávající situace dokážu díky svým dlouholetým odborným a manažerským dovednostem, ale i své energii a rozhledu této fakultě účinně pomoci a získat zpět dobré jméno a důvěru v očích laické i odborné veřejnosti, aby se k ní v budoucnu mohli opět hrdě hlásit jak její studenti a absolventi, tak i úspěšné vědecké týmy,“ říká prorektor pro strategii a rozvoj Ostravské univerzity a kandidát na funkci děkana Lékařské fakulty Roman Hájek. Je přitom přesvědčen, že na Lékařské fakultě dnes působí celá řada velmi kvalitních lékařů a pedagogů, kteří věří své práci a dělají ji dobře. Ostrava si podle něj Lékařskou fakultu nejen zaslouží, ale hlavně ji i potřebuje. Proto chce pro její záchranu udělat maximum. K současné situaci Lékařské fakulty po desetiletém působení říká: „Lékařská fakulta dokázala vybudovat technické zázemí pro výuku nových lékařů a úspěšně rozvíjet mnoho zajímavých a nezbytných oborů z oblasti ošetřovatelství. Musíme si ale zároveň přiznat, že v situaci, ve které se fakulta nyní nachází, ještě nikdy žádná jiná lékařská fakulta nebyla. Ještě nikdy se nestalo, aby akreditační žádost na stěžejní obor fakulty nebyla podána v termínu. Nikdy se nestalo, aby akreditační spis pro svou nízkou kvalitu neprošel již „předkolem“ u Ministerstva zdravotnictví ČR. Je již 12. února a akreditační spis stále nebyl předložen komisi Národního akreditačního úřadu.“ Celá situace je dle přesvědčení Romana Hájka důsledkem absence profesionálního přístupu k řešení současné situace na fakultě. 

V případě zvolení do funkce děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity chce Roman Hájek fakultu stabilizovat, získat novou akreditaci pro stěžejní obor všeobecné lékařství a zajistit dostatečnou odbornou garanci tohoto oboru, vytvořit na fakultě vhodný prostor pro dlouhodobou akademickou a vědeckou práci talentovaných lidí – kvalitních vědců a v neposlední řadě klást větší důraz na užší spolupráci se studenty a studentskými organizacemi. „To jsou hlavní důvody, proč jsem se rozhodl kandidovat na děkana Lékařské fakulty a využít svých dlouholetých odborných i manažerských zkušeností k jejímu dalšímu úspěšnému fungování a rozvoji. Jsem součástí Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava, takže cítím odpovědnost za další vývoj Lékařské fakulty v Ostravě. A byl bych velice rád, aby dnešní studenti mohli jednou – již jako lékaři – s hrdostí říci, že medicínu vystudovali právě na Lékařské fakultě v Ostravě,“ dodává na závěr Roman Hájek.VKUS - BUSTAN s.r.o.*
Ostrava
od 87 do 95 Kč/hod.

Detail

KOVOCENTRUM - Steel products, s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc

Detail

Petr Březovják - Ostrava, Frýdek-Místek
Ostrava
od 45 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků