Již třicet let pomáhají příslušníci městské policie zajišťovat pořádek v Bílovci a místních částech

  • 24. června 2022,
  • 15:13,
  • PR

Bílovecká městská policie slaví 30 let od svého založení. V roce 1991 vedení města v čele s tehdejším starostou Tomášem Klosem navrhlo obecně závaznou vyhlášku o městské policii, která byla v únoru 1992 schválena zastupitelstvem. To byl první krok k založení zdejší městské policie.

Zpátky v čase…

„Starosta společně s místostarostou Pavlem Hrnčířem přesvědčili zastupitele, že městská policie bude správný preventivní i represivní nástroj na zvýšenou kriminalitu, s níž se město v té době potýkalo. Řešilo se převážně porušování veřejného pořádku, výtržnosti, drobné krádeže, rušení nočního klidu, poškozování městského neboli veřejného majetku. Tím, že tyto činnosti postupně z velké části převzali strážníci městské policie, výrazně odlehčili Policii ČR. Od samotného začátku si tyto dvě instituce nikdy nekonkurovaly, ale doplňovaly se,“ říká velitel Městské policie v Bílovci Pavel Kudela.

První strážník Milan Blasch nastoupil do nově založené městské policie v dubnu 1992, od prvního června byli přijati další tři noví uchazeči. Mezi nimi byl i Tomáš Černín, který v Bílovci slouží po celých třicet let. V současnosti má Bílovec 9 strážníků městské policie, včetně jejich velitele. Na kamerový systém a operační středisko dohlíží jedna operátorka. Od roku 2015 služebnu posílil asistent prevence kriminality, který je financován z projektu Úřadu práce. Strážníci, mezi nimiž jsou i dvě ženy, slouží ve dvojicích dvanáctihodinové směny, a to 24 hodin denně sedm dní v týdnu.

Strážníky potkáte v ulicích 24 hodin denně sedm dní v týdnu

„Nejsme tolik zatíženi administrativou jako Policie ČR, takže nás lidé vidí více v ulicích než za stoly. To byl ale záměr od samého začátku. Chodíme mezi občany, pomáháme s řešením nejrůznějších problémů a dohlížíme na to, aby se neporušovaly zákony. Vyjíždíme k volně pobíhajícím psům, řešíme rušení nočního klidu, dodržování vyhlášek, výtržnosti, věnujeme se rozbitým košům poškozeným silnicím, chodníkům, dopravním značkám, udržujeme dopravní kulturu ve městě, děláme besedy s dětmi i seniory. Výčet prospěšných provozních činností města, na které strážníci dohlížejí, je docela dlouhý. Patří k tomu i represivní činnosti. Lidé si nás však stejně nejvíce spojují právě se silniční dopravou, s pokutami za rychlost nebo špatné parkování. Právě tato činnost je však popravdě mezi našimi strážníky nejméně oblíbená,“ vysvětluje Pavel Kudela a pokračuje: „Každý náš strážník velmi dobře zná problematiku města i místních částí. Ví, kde se co staví, kde se nacházejí oblasti s nejvyšší trestnou činností, jsme zdatní i ve znalosti zákonů. Lidé se i proto na nás často obracejí s nejrůznějšími dotazy. Snažíme se všem poradit nebo jim alespoň dáme kontakt na patřičnou instituci nebo úřad.“

Lidé volají, když potřebují pomoct

Strážníci městské policie pomohou i v případě, že se například nemůžete dovolat svému blízkému, který zde žije, nebo jste na dovolené a sousedi nebo domovní kamera vás upozorní na pohyb v okolí vašeho prázdného domu. „Spolupracujeme i s pracovníky městského úřadu, kteří nás díky tomu, že jsme neustále v terénu, žádají o součinnost – fotíme různá místa a navrhujeme řešení. Jsme také přítomni na všech sportovních i kulturních akcích ve městě,“ pokračuje velitel Městské policie v Bílovci.

Rostoucí pravomoc

„Postupně, až do roku 2009, se navyšovala pravomoc strážníků tak, aby pokryla významnou část záležitostí veřejného pořádku a dopravy. Strážníci mohli důstojně naplňovat základní stavební prvky činnosti – chránit, pomáhat, omezit osobní svobody, pokud byl porušen zákon, ale i zastavit vozidlo. Zvyšovaly se nároky na odbornou způsobilost strážníka. Tuto museli strážníci v tříletých intervalech prolongovat písemnými testy a ústní zkouškou před komisí ministerstva vnitra, od roku 2017 se tato lhůta prodloužila ze tří na pět let,“ pokračuje Pavel Kudela.

Městská policie podléhá starostům měst

Městskou polici řídil a vlastně do současné doby stále řídí starosta, respektive starostka města. Činnost strážníků městské policie je neocenitelná. Jsou neustále v ulicích města i našich místních částí, sledují, jak město žije, co potřebuje a pomáhají, kde je potřeba. Od roku 2002 se navíc naše městská policie aktivně zapojila do programu Ministerstva vnitra ČR s projekty prevence kriminality, pomocí kterých město získalo dotace na radar k měření rychlosti, kamerový systém ve městě, opravily se vybrané přechody pro chodce, zrekonstruovalo se veřejné osvětlení v parku na Střelnici, značí se jízdní kola. Jsem přesvědčena, že rozhodnutí zřídit městskou policie bylo správné,“ dodává starostka města Bílovce Renata Mikolašová.

Začátky Městské policie v Bílovci

V dubnu 1992 začal pracovat jako první příslušník městské policie pan Milan Blasch z Bílovce. Během roku pak počet příslušníků vzrostl. Většina z nich má ukončené střední vzdělání a všichni absolvovali dvouměsíční výcvik v Ostravě. Složili rovněž závěrečné zkoušky před státní komisí. V závěru roku byl stav městské policie v Bílovci takovýto: Milan Blasch (33 let), Tomáš Černín (25 let), Tomáš Wolf (21 let), Vladan Tisovský (21 let), Pavel Fabián (27 let) a Radim Honěk (21 let), všichni z Bílovce. Průměrný plat příslušníků městské policie činil v roce 1992 zhruba 4,5 tis. Kčs.

Zdroj: Výňatek z kroniky města 1992 (strana 97 v PDF formátu)

Uniformy

První uniformy bíloveckých strážníků se skládaly z černých kalhot a šedé košile, na hlavách nosili šestihranné kožené čepice. Dnes kromě černého oblečení používají strážníci městské policie také světle modrou a žlutou. Čepice, která má zhruba od roku 2003 kulatý tvar, je známá modrobílou šachovnicí. Rukáv bíloveckých strážníků zdobí domovenka se znakem města, odznak s osobním číslem nosí na hrudi. Součástí vybavení jsou zbraň, pouta, obušek, svítilna, profesionální alkohol tester, brašna na pokutové bloky, někteří strážníci nosí i multifunkční nože.

Zázemí městských strážníků

Služebna městské policie sídlí od samého začátku v budově radnice. Na počátku to byla malá místnost přímo v radnici. Po stavební rekonstrukci se služebna přesunula o několik metrů vedle do místností se samostatným vchodem z ulice Městský kopec, kde sídlí dodnes. Strážníci zde mají kancelář a místnost s kamerovým systémem, technickým a sociálním zázemím. Služebna, ale i samotní strážníci, jsou kvalitně vybavení vším potřebným pro svoji činnost. Technickou podporu zabezpečovaly služební vozidla od Favoritu, přes Felici, Citröen až k současnému VW Caddy.Lukáš Rinka - Gyros Kravaře
Kravaře
od 120 Kč/hod.

Detail

IPS Třinec, a.s., Ostrava
Ostrava
od 30 000 Kč/měsíc

Detail

Stavby Janitt s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 25 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků