Studenti se na seminářích učí, jak zvládat duševní onemocnění

  • 23. listopadu 2022,
  • 11:06,
  • PR

Nezisková organizace Spirála Ostrava spustila projekt na vybraných školách v Moravskoslezském kraji zaměřený na duševní zdraví, který reaguje na zvyšující se poptávku po psychologické pomoci. Děti a mladiství jsou z hlediska rozvoje duševních onemocnění rizikovou skupinou. Situace se stala aktuálnější a palčivější kvůli covidu-19 a souvisejících epidemiologických opatřeních, která přinesla nárůst psychických problémů a sociálních úzkostí nejen u dospělých, ale rovněž u mladých lidí.

Podle evropských statistik trpí až 20 % mladých lidí duševními problémy a dvě třetiny vážných psychických onemocnění propuká právě v dospívání. Velká část dospívajících má také zkušenost s duševním onemocněním ve svém blízkém okolí, avšak nemá příležitost o tom s někým hovořit. Na jedné straně se tedy duševní onemocnění dotýká nezanedbatelné skupiny veřejnosti, na straně druhé jsou lidé s duševními problémy stigmatizování. Cílem programu s názvem „Blázníš? No a!“ je proto naučit společnost zacházet s duševními poruchami tak otevřeně, jako to dělá s fyzickými onemocněními.

Podle odborníků je přitom klíčové začít s osvětou již v brzkém věku. „Děti a mladiství hledají svoji identitu, řeší důležité životní otázky, a jsou proto citlivější na různé změny i kritiku a hůř zvládají stresové situace. Naším cílem je, aby žáci a studenti ze seminářů odcházeli s poznatkem, že krize jsou těžké, ale patří k životu a mohou nás i posílit. Že nemoc se dá překonat a žít plnohodnotný, kvalitní život,“ vysvětluje ředitelka Spirály Ostrava Eva Krestová.

Seminář trvá přibližně šest hodin, pokryje tedy jeden školní den. Samotný program je rozdělen do tří fází, během nichž lektoři nejprve zmapují znalosti žáků a studentů, navodí důvěrnou atmosféru. Ve druhé části programu pracují studenti ve skupinkách – zamýšlí se, diskutují a zpracovávají kreativně, např. formou scénky, zvolené téma, které následně představí ostatním a společně s lektory jej více probírají. V závěrečné fázi dostává slovo člověk, který má zkušenosti s psychiatrickou nemocí a péčí, svůj příběh má zpracovaný a je připravený jej sdílet a předávat dál. Zde také vzniká prostor pro diskusi. „Samotné téma semináře často vyplyne z rozhovorů se studenty. V některých třídách mají povědomí o psychickém zdraví větší než v jiných. Proto vždy na úvod navodíme atmosféru a bavíme se o psychice všeobecně. Podle znalostí mladých lidí poté řešíme určitá témata. Necháváme také studenty rozhodovat o tom, co chtějí a nechtějí probírat,“ přibližuje způsob vedení seminářů Eva Krestová.

Semináře jsou určeny především pro žáky a studenty ve věku od 14 do 20 let, tedy 9. třídy základních škol, 1. až 4. ročníky středních škol a 1. ročníky vyšších odborných škol. Program je rovněž užitečný pro učitele, školní metodiky prevence nebo školní psychology či výchovné poradce, kteří se programu účastní a spolu s lektory řeší obsahovou náplň semináře. „Ačkoli se seminář dotýká závažných a citlivých témat, snažíme se, aby z něj studenti odcházeli s lehkostí. Po skončení programu od nás obdrží informační letáky s kontakty na návazné služby a drobné upomínkové předměty,“ dodává Eva Krestová.

Spirále Ostrava se podařilo získat finanční podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na uspořádání 13 seminářů do konce letošního roku. Po vyhodnocení projektu organizace plánuje pokračování seminářů i v roce 2023.

O společnosti Spirála Ostrava, z. ú.

Spirála Ostrava se zaměřuje na zvýšení uplatnitelnosti lidí s duševním onemocněním v běžném životě a zmírnění stigmatizace duševního onemocnění. Svou podporu staví na přesvědčení, že se každý člověk může v životě uplatnit a odkrýt své možnosti. Nenabízí lidem jen práci, nabízí duševně nemocným plnější život a možnost seberealizace. V Ostravě poskytuje sociální služby a zaměstnává lidi se zdravotním postižením v chráněných podmínkách. Ročně podpoří přímou pomocí cca 200 lidí s vážnými psychickými problémy. Mohou být podpořeni terénní i ambulantní formou sociálních služeb nebo být zaměstnáni v oblasti cateringových služeb, údržby zeleně, šicí dílny, úklidových prací či administrativy. V Ostravě mají tři pracoviště. Pořádají a účastní se společenských akcí s cílem přiblížit ostatním život lidí s duševní nemocí a destigmatizovat duševní onemocnění.

www.spirala-ops.cz

www.nasupsidam.czPrůmyslové montáže s.r.o.,
Ostrava
od 22 000 Kč/měsíc

Detail

Jiřina Grešková - MSK
Karviná
od 110 Kč/hod.

Detail

JOB FACTORY s.r.o. - Moravskoslezský kraj
Ostrava
od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků