Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Čeladné mohou separovat i jedlé oleje a plechovky

  • Čeladná,

Vztah k ekologii prezentuje obec Čeladná i širokou možností toho, co všechno mohou obyvatelé separovat. Kromě klasického papíru, plastu a skla jsou to různá elektrozařízení a další druhy odpadu. Na základě zájmu občanů přibylo i sběrné místo, kam mohou odevzdávat použité jedlé oleje z kuchyně.

Martina O’Reilly (nezávislá za DOBROU VOLBU 2016), zastupitelka Čeladné: “Máme na Čeladné už dvě místa, jedno je za komínem, kde je na to přesně určena popelnice s oranžovým víkem. Další možnost, kde mohou lidé oleje z domácností odvézt, je čisticí stanice odpadních vod v Čeladné.”

Do areálu čistící stanice mohou obyvatelé obce také odvážet kovy, zejména plechovky, a bioodpad, třeba trávu po sekání zahrad. Patří zde i velkoobjemový odpad, stará okna nebo nábytek, který lidé nemají nechávat volně odložený vedle popelnic.

Martina O’Reilly, (nezávislá za DOBROU VOLBU 2016), zastupitelka Čeladné: “Ve vestibulu obecního úřadu občané ještě najdou speciálně určené kontejner na elektroodpad. Je tady sběrný box na elektrozařízení, speciální box na zářivky a malý kontejner na použité baterie.”

Přes všechny tyto možnosti ale roste objem komunálního odpadu, na jehož sběr a likvidaci obec doplácí nemalé prostředky.

Sami obyvatelé Čeladné za odpady platí 540 korun za osobu a rok. Uhradit tuto částku mohou v úřední hodiny na pokladně obecního úřadu, nebo bezhotovostní platbou z účtu. Pro tento případ byl každé fyzické osobě přidělen variabilní symbol.

Martina O’Reilly, (nezávislá za DOBROU VOLBU 2016), zastupitelka Čeladné: “Ten variabilní symbol se dá získat kontaktem na obecní úřad u paní Kateřiny Milatové, která se o svoz odpadů stará, a to telefonicky, osobně, e-mailem.”

Stejná částka za odpady platí také pro majitele chat a chalup. Všichni ji musí uhradit do 31. května.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy