Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Frýdek-Místek chce aktivně pracovat na pomoci lidem v bytové nouzi

Frýdek-Místek vytvořil společně s odborníky koncepci sociálního bydlení do roku 2025. Z dokumentu vyšly čtyři strategické cíle, které se zaměřují hlavně na osoby v bytové nouzi. Půjde o to jim nejenom pomoci, ale také zajistit prevenci, například bezdomovectví.

Ve Frýdku-Místku působí několik neziskových organizací, které pomáhají lidem v bytové nouzi. Město je dlouhodobě podporuje a nově se také rozhodlo jim aktivně pomáhat. Zpracovalo si proto koncepci sociálního bydlení.

Marek Mikulec, odborník na sociální problematiku, FSS OU: "Specifikuje právě možnosti pro domácnosti v bytové nouzi. To znamená, jakých programů se mohou účastnit, nastavuje v tom středně dobém plánu kapacity bytového fondu, které budou vyčleněny pro účely sociálního bydlení. Rámuje spolupráci s těmi neziskovými organizacemi."

Z dokumentu vzešly čtyři strategické cíle, kterých chce postupně město dosáhnout.

Marcel Sikora, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Za prvé – nastavení prevence systému ztráty bydlení a zvýšení informovanosti cílových skupin. Na tomto cíli již nyní aktivně pracujeme, kdy na odboru sociálních služeb bude zřízeno kontaktní místo pro bydlení. Bude zde k dispozici sociální pracovník, který poskytne poradenství osobám, které se ocitnou v problematické bytové situaci a i těm, kteří jsou dlouhodobě v bytové nouzi."

Dalším cílem je nastavení efektivní správy a hospodaření se sociálním bytovým fondem. Zde by mělo dojít k rozšíření kapacit obecních bytů pro sociální bydlení. Třetím cílem je podpora projektů a aktivit pro domácnosti v bytové nouzi.

Marcel Sikora, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Zde již probíhá projekt Housing first, tedy v překladu bydlení především, kdy od června 2020 ve spolupráci se Slezskou diakonií město poskytlo dva byty do tohoto programu. Cílem je aktivní začlenění osob v bytové nouzi do běžného života, zejména pak pro rodiny a matky s dětmi."

Čtvrtým strategickým cílem je podpora sociálních služeb z oblasti sociálního bydlení.

Marcel Sikora, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Zde již aktuálně je také realizován projekt Prevence bezdomovectví Armády Spásy. Město bude i nadále podporovat takové aktivity, které povedou k prevenci bezdomovectví."
Marek Mikulec, odborník na sociální problematiku, FSS OU: "Přibývá měst napříč Českou republikou, které se tématu sociálního bydlení věnují i systematicky, což znamená právě vytváření těch místních koncepcí. Za mě osobně je moc dobře, že Frýdek-Místek se také vydal touto cestou."

Koncepce sociálního bydlení byla zpracována až do roku 2025.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy