Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ujíždějící svah ohrožoval areál Technických služeb v Havířově, město ho muselo zpevnit

  • Havířov,

Zřejmě kvůli neodhalenému pramenu vody, začal masivně ujíždět svah pod Technickými službami v Havířově. Technologie sanačních prací byla náročná a vyžádala si třímilionovou investici.

Opravdu rychlou reakci museli vyvinout v havířovských Technických službách. Část lesoparku pod areálem začala ujíždět a hrozilo, že strhne i majetek společnosti.

Ludvík Martínek, ředitel Technických služeb Havířov: “Zjistilo se, že tato lokalita je postavena na hlušině, takže to není pevný svah. Vyvěrá tam nějaká voda, dodnes se nezjistilo odkud ta voda vyvěrá a eroze způsobila, že nám praskal asfalt a ujížděl svah a hrozilo nebezpečí, že se tady proboříme někde do Austrálie a že ty naše stavby spadnou.”

Urychleně se musel na radnici vytvořit projekt a svah zpevnit.

Václav Zyder, náměstek ředitele Technických služeb Havířov: “Úplným základem bylo, že se musel udělat hydrogeologický posudek, který vycházel z provedení vrtů, aby se zjistilo, v čem je problém. Byly zjištěny průseky podpovrchových vod, které procházely tímto svahem a narušovaly stabilitu celého svahu. Kvůli tomu docházelo i k narušování povrchu v našem areálu Technických služeb. Následoval projekt, který vycházel z hydrogeologického posudku a stavební práce, které vidíme za námi spočívaly v tom, že v první fázi byly provedeny horizontální odvodňovací vrty, které stahují vodu z tohoto svahu, aby ho odvodnily. Tím se ten svah opětovně zpevnil a následovalo vybudování opěrné zdi s mikropiloty zapuštěnými do hloubky, které mají ten svah udržet na svém místě a zabránit jeho erozi a sesuvu.”

Jak si to celé vysvětlujete a v minulosti, když tady nebyly Technické služby, jak to tady vypadalo v tom areálu?

Václav Zyder, náměstek ředitele Technických služeb Havířov: “Celý ten areál je postaven na navážce, která vznikla při výstavbě města Havířova, protože v těchto místech před vybudováním Havířova se zde nacházel les, údolí a různě členitý terén. Tento terén byl zavezen navážkami a ty nejsou tak pevné, jako původní horniny. Proto mohlo dojít k tomu narušení nějakým pramenem, vodou, která odněkud vyvěrá a narušovala stabilitu toho svahu. Celý areál je postaven historicky na navážce.”

Riziková by mohla být i další část lesa. Město ale věří, že právě díky horizontálním odvodňovacím vrtům dojde ke zpevnění celého svahu. Přesto budou Technické služby bedlivě monitorovat nezpevněnou část.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy