Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Arboristé ošetřili v Karviné památný strom uprostřed parkoviště

  • Karviná,

Arboristé se v Karviné pustili do ošetření památného stromu uprostřed parkoviště poblíž obchodního domu. Tento mohutný krasavec rostoucí ve velmi stresujícím prostředí je navzdory životním podmínkám stále v plné síle i kráse.

Tento dominantní památný Dub letní je takový malý zázrak v Karviné. Roste a mohutní totiž uprostřed parkoviště, jeho stáří se odhaduje cirka na dvě stě let.

Tomáš Trampler, správce zeleně: “Jeho stav je výborný, nicméně v koruně se nacházejí suché větve, podjezdová výška je celkem nepřijatelná, protože roste v lokalitě, kde často jezdí auta, provoz je hustý."

Proto se také lidé z místního odboru komunálních služeb ve spolupráci s arboristy rozhodli vylepšit stromu podmínky k životu a prodloužili tak jeho životnost a také bezpečnost okolí. Jako první se vylepšovaly půdní podmínky stromu.

Tomáš Trampler, správce zeleně: “Bude se měnit starý půdní profil a budeme ho zušlechťovat lepší zeminou, s lepší výživovou hodnotou."

K tomu využili arboristé pneumatický rýč. Jde o šetrnou unikátní metodu, která neporušuje kořenový systém.

Ondřej Heczko, arborista: "Díky kterému vlastně rozrušíme tu zeminu pod stromem aniž by se poškodily kořeny. Ty kořeny potřebují vodu a vzduch, aby dýchaly a když je ta zem pod stromem udusaná, zhutněná, což bývá třeba po nějakých stavbách, kde projíždí technika, tak díky tomuto pneumatickému rýči se rozruší ta zem a může tam pronikat voda i vzduch.  Ještě se to vylepšuje dodáním substrátu, tady mají kolegové připravený substrát s kompostem, takže to se potom promíchá v té zemině díky tomu rýči."

Následně se arboristé pustili do práce s korunou stromů. Dominantní větve se stahovaly lany, upravovala se podjezdová výška a odstranily se suché a poškozené větve. Arboristé také zajistili statické zajištění stromu dynamickou vazbou o tonáži osm tun.

Lukáš Křižánek, certifikovaný evropský arborista: "To je normálně lano zašité v horní třetině stromu a bude se kontrolovat co čtyři roky a po 12 letech se vymění. Dynamická vazba se používá, aby nedošlo k selhání. Pokud má strom tlakové větvení, to znamená, že jak byl mladý do 15 let se neprovedl výchovný řez, tím pádem strom nemá korunní hřebínek a dochází k tlakovému větvení, kdy strom při nárazu větru se může rozlomit."

Provedlo se i několik zdravotních řezů.

Lukáš Křižánek, certifikovaný evropský arborista: "Zdravotní řez provádíme podle evropských standardů, odstraňujeme poškozené větve, křížící se větve, to je jeden z nejčastějších řezů prováděných u nás. Odstraňují se i větve, které pokud máme tlakové větvení na stromu, tak u zdravotního řezu počítáme i sesazení tlakového větvení, aby se zamezilo kodominanci stromu."

Po detailní prohlídce stromu arboristé usoudili, že je tento památný strom ve velmi dobrém stavu.

Lukáš Křižánek, certifikovaný evropský arborista: "Na to, v jakých je stresových podmínkách, že se kolem něho v desetiletích opravovali zpevněné plochy, je ve velmi dobrém stavu a pokud se o něho budeme starat, tak nás všechny přežije."

Kontroly se provádí pravidelně, v případě, že se na stromu objeví nějaký defekt, bude provedena údržba.

Tomáš Trampler, správce zeleně: “Je to trochu složitější, protože to je památný strom a předem se musí uvedený zásah schválit odborem životního prostředí, čili orgánem v ochraně přírody a krajiny."

Město Karviná vlastní tři památné stromy, celkem jich je na území města sedm. A přibudou další.

Miroslav Hajdušík, náměstek primátora: "V Karviné nám nyní přibudou tři památné stromy, je to skupina stromů. které se nachází v bývalém Larischově parku v Karviné-Dolech. O stromy se naše město opravdu pečlivě stará, hlavně o památné stromy, které tady máme a zvláště ty, které vyžadují speciální péči."
Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy